Yazarlar / Adnan Yazıcı

Yazara ait yazılar

Kekre Yaylası

Kekre Yaylası Giresun sınırına oldukça yakın olup Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Aktaş köyü toprakları içerisinde yer almaktadır. Gelevera-Sapmaz'a ve Soğukoluk yaylasına oldukça yakındır. Yaylanın üst kısmındaki yolun rakımı tam olarak 2000 metre iken en aşağıda bulunan evlerin olduğu alt mahallede rakım 1940 metredir. Oldukça eğimli bir yamaçta yer almaktadır. Kekre, eski bir Türkçe kelime olup Divanı Lügat-it Türk'te geçmektedir. Kelime ...

Hiç Unutulur mu Okul Yılları- 95 Kuşağı

İnsanların hayatlarında önemli dönüm noktaları vardır. Bunların en önemli ayağını ise okul çağı oluşturur. Bazıları ise hiç unutulmaz. Bizim 95 kuşağı gibi. İlkokuldan sonra Doğankent Lisesi bünyesindeki ortaokulda eğitime başladığımızda yıl 1989/1990 idi. Doğankent Lisesi Harşit Çayının kenarında, çayın esintileri içerisinde Sadaklı Mahallesi sınırları içerisinde sarı boyalı hali ve çok kalabalık öğrenci nüfusu ile geleceğe nesil yeti ...

Muhtar İsmail Yazıcı'nın Hayatı Hakkında

Bir döneme damgasını vuran kişilerden biridir Muhtar İsmail Yazıcı. Doğuştan saçları yoktu. Nüfus kayıtlarına göre 1932 yılının Mayıs ayında dünyaya geldi. Annesi Zeynep, babası ise Korucugil'den Ali idi. Annesi Zeynep dönemin en güzel kızlarından biri olup 1900 yılında doğmuştu. Birinci Dünya Savaşı sırasında savaş Harşit Vadisinde de cereyan edince çocukluğunda savaşa şahitlik etmişti. 37'nci Kafkas Tümenine bağlı 110'uncu Alayın Komutanı olan Sam ...

Harşıt'ta Mustafa Kemal Mektebi

Doğankent İlçe merkezi 1964 yılına kadar eskiden beri Harşit olarak adlandırılmıştır. Henüz ilçe statüsü elde etmemiş bu yer Harşit nahiyesi olarak biliniyor ve başında nahiye müdürü bulunuyordu. Harşit nahiyesinde 1921'de icra olunan mektebe Mustafa Kemal Paşa isminin verilmesi hem nahiye, hem Giresun hem de Türkiye tarihinde önemli bir yer tutar.Harşit eşraflarından Yakupoğullarına mensup olup vefat eden Mustafa Ağa'nın kendi hanesinde Mustafa Kemal Paşa adıy ...

Atkoyağı Yaylası Hakkında

Kendine has güzelliği ve konumu ile dikkatleri çeken Atkoyağı yaylası Dandı ahalisinin eskiden beri yaylak olarak kullandığı bir yerdir. Güce ilçesinin Tekkeköy köyüne bağlı bir yayla olan Atkoyağı, her ne kadar Tekkeköy'e bağlı olsa da Gümüşhane toprakları içerisinde yer almaktadır. Gümüşhane Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün çevre durum raporlarında, içerisinde Atkoyağı, Kekre, Topucak, Ayderesi, Karaşeyh, Boynuyolu, Kanyaş, Yaraş'ın ...

Çayan Ağa ve Yanık Merek Olayı

Hakkında belge olmayan ya da yeterince araştırılmayan ancak halk arasında sözlü olarak konuşulan, rivayete konu olan birçok olaylar vardır. Bunlardan biri de Kavraz köyünde 1800'lü yıllarda gerçekleştiği rivayet edilen bir konudur. Kavraz köyü, Hisarkaya, Yanıkmerek, Başyurt, Pinti, Zıvaslı ve Abadan yaylalarından müteşekkil bir yer olup cumhuriyet dönemine kadar köy statüsünde idi. Kavraz köyüne ait 3 Ekim 1937 tarihinde düzenlenmiş olan mülkiyet hesap ce ...