Yayın İlkeleri


İçerik Kaynağı ve Kaynaklar: 

Harşıt Vadisi İnternet Sitesi, tüm içeriklerinde kaynak göstermektedir. Kaynaklarda hangi içeriğin sitemiz editörleri tarafından hazırlandığı belirtilmektedir. 

İnternet Bilinci Geliştirme: 

Harşıt Vadisi İnternet Sitesi, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar. 

Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı: 

Harşıt Vadisi İnternet Sitesi, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder. 

Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık: 

Harşıt Vadisi İnternet Sitesi, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır. 

Eğitici Olmak: 

Harşıt Vadisi İnternet Sitesi, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar. 

Cevap Hakkına Saygı: 

Harşıt Vadisi İnternet Sitesi, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar. 

Önyargısız Yaklaşım: 

Harşıt Vadisi İnternet Sitesi, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler. 

Doğruyu Arama Kaygısı: 

Harşıt Vadisi İnternet Sitesi, olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar. Yorum içeren haber yazmaz. 

Öncü Olmak: 

Harşıt Vadisi İnternet Sitesi, internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder. 

Güvenilirlik: 

Harşıt Vadisi İnternet Sitesi, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır. 

Yoruma Açıklık: 

Harşıt Vadisi İnternet Sitesi, haberlere ve diğer yazılı ve görsel içerikler için yapılan yorumları düzenlemeden ve değiştirmeden olduğu gibi yorumu gönderenin bilgileri ile yayınlar. 

Yazılı ve Görsel İçerik Paylaşımı: 

Harşıt Vadisi İnternet Sitesi, sitede aktif olarak bulunan haber ve diğer içeriklerin diğer internet haber sitelerinde kaynak gösterilerek paylaşılmasına izin verir. 

Kaynak Gösterme ve Paylaşım: 

Harşıt Vadisi İnternet Sitesi, mail aracılığıyla gelen haberleri ve izni alınarak sitede yayınlanan haber ve diğer içeriklere kaynak göstermeyi taahhüt eder. 

Reklam İçerikleri ve Reklamlar: 

Tanıtıcı reklamlar (advertorial), reklam olduğu okuyucu tarafından rahatlıkla görülebilecek yer ve büyüklükte açıkça belirtilerek yayınlanır. Tanıtıcı reklamları haberciler hazırlamaz. Habercilerin hazırladığı sektör sayfalarının içeriğinde belli bir ürünün satış ve pazarlamasına destek mahiyetinde ifadeler yer alamaz. 

Yayın ilkeleri 02 Nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.