Gizlilik Politikası ve Gizlilik Koşulları


Genel Hükümler

Harşit Vadisi İnternet Haber Sitesi lisans sahibi olduğu www.harsitvadisi.com, www.dogankenthaber.com, www.haberinvar.com, www.hv.com.tr ve www.giresunguncel.com aracılığıyla kişisel veri toplayabilir. Aşağıda, kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 

Harşit Vadisi İnternet Haber Sitesi kayıt veya iletişim bölümünde bulunan formların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilere (ad ve soyad, telefon, e-posta, vs...) erişebilir. 

Sitemiz üzerinden doldurulan formlar aracılığıyla elde edilen kullanıcı kişisel bilgileri, kesinlikle üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Harşit Vadisi İnternet Haber Sitesi ziyaretçilerin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 

Harşit Vadisi İnternet Haber Sitesi, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Üçüncü taraflar web siteleri ve uygulamaları

Harşit Vadisi İnternet Haber Sitesi, web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Harşit Vadisi İnternet Haber Sitesi, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İşbu sözleşmeye konu olan gizlilik politikası hükümleri, sadece www.harsitvadisi.com, www.dogankenthaber.com, www.haberinvar.com, www.hv.com.tr ve www.giresunguncel.com alan adının kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İstisnai durumlar 

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Harşit Vadisi İnternet Haber Sitesi, işbu gizlilik politikası hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. 

Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak,

2. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

3. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

Harşit Vadisi İnternet Haber Sitesi işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. 

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için iletişim sayfasındaki form aracılığıyla paylaşım yapabilirsiniz.

Güncellenme: 06 Mart 2021