"Taşıma oy kullanacakları, sahte ikamet edenleri bekleyen büyük tehlike"

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan 2024 yılı yerel seçimlerde oy kullanacaklar mutlaka okumalı…..

310

Başka yerde ikamet ederken oy kullanmak için memleketlerinde ikamet gösterenleri bekleyen tehlikeler şöyle,

1-Para cezası

2-Hapis cezası

3-Meslekten ihraç

4-Olayın maliye boyutu

Bir konuta ayrı soy isimden olup ta yerleştirilen, hatta yerleştirildiğinden ev sahiplerinin bilgisi bile olmayan ve bir evde 10 kişi bile  olan  onlarca seçmenler olduğu, ev sahibi yada herhangi birinin savcılığa suç duyurusunda bulunması durumunda sahte beyan, evrakta sahtecilik, bilerek ve isteyerek görevi kötüye kullanma ve vergi ziyai cezası durumları ile karşı karşıya kalacaklardır.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 yerel seçimleri için aldığı yeni kararla, geçmiş yıllarda seçmen göçünün en önemli sebebi olan Misafir seçmen uygulamasına son verdi. YSK, adres değişiklikleri için 1 Ekim 2023 tarihine kadar süre tanımıştı.

Gerçeğe aykırı adres beyanı cezası 

Adres Beyanında Bulunmama Cezası 5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 2024 yılı için, Adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 451,00 TL,Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 9441,00 TL'dir.

Gerçek dışı beyan

Madde 67- (1) Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

5490 sayılı kanun net ve açıktır ve her vatandaş daimi yaşadığı yeri birinci adres olarak bildirmekle yükümlüdür. 

VII. Yaptırım TCK m. 206'ya göre, bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 

VIII. Muhakemesi Suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı değildir. Madde bakımından yetkili (görevli) mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. 

Sonuç:Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu TCK madde 206'da düzenlemiştir. Maddeye göre, Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu, failin resmi bir belgeyi düzenlemeye yetkili olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunması şeklinde işlenmektedir. Ayrıca, bir zararın oluşması aranmamaktadır. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Fail bilerek ve isteyerek yalan açıklamada bulunmalı, muhatabının kamu görevlisi olduğunu ve bir evrak düzenleneceğini bilmelidir. Fail sahte olduğunu bilmediği bir belgeyi kullanırsa kasten hareket etmeyeceğinden dolayı suçun manevi unsuru gerçekleşmemiş olacaktır. Bu suç taksirle işlenemez.

Beyanda bulunulmasıyla birlikte suç tamamlanmıştır. Bu beyanın kamu görevlisi tarafından belgeye aktarılmış ya da belgenin kullanılmış olmasına gerek yoktur. Bundan dolayı, kural olarak teşebbüse elverişli değildir. 

Faili yalan beyanda bulunmaya ikna eden kişinin azmettiren olarak sorumluluğu söz konusu olacaktır. 

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçu, bir başka suçun unsurunu veya ağırlaştırıcı sebebini oluşturuyor ise TCK m. 42 uyarınca tek bir suçtan ceza tayin edilir. 

TCK m. 43/1 c. 3'e göre, mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da zincirleme suç hükümleri uygulanır. Bu suç tipinde mağdur belli bir kişi olmadığı için, aynı suç işleme kararının varlığı halinde birden fazla kez yalan beyanda bulunduğu takdirde zincirleme suç söz konusu olacaktır. 

Yalan beyanda bulunan kişinin bu beyanı başka bir suçu oluşturuyorsa bu takdirde TCK m. 44 gereği fikri içtima kuralları uygulanacaktır. Yalan beyanda bulunmanın yanında suç teşkil eden başka bir fiil mevcut ise her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılır.

Kamu görevlisinin, yapılan beyanın yalan olduğunu bilmeden resmi belgeyi düzenlemesi gerekir. Aksi halde, suçun işlenişine katılmış olup, failin yalan beyanını bildiği halde resmi belge düzenlemesi durumunda her ikisi açısından da TCK m. 204'te yer alan suç tipi gerçekleşecektir. (Hem yalan beyanda bulunan, hem de beyanı alan kamu görevlisi) 

2. Zincirleme Suç Açısından Değerlendirilmesi TCK m. 43/1 c. 3'e göre, mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da zincirleme suç hükümleri uygulanır. Bu suç tipinde mağdur belli bir kişi olmadığı için, aynı suç işleme kararının varlığı halinde birden fazla kez yalan beyanda bulunduğu takdirde zincirleme suç söz konusu olacaktır.

Faili yalan beyanda bulunmaya ikna eden kişinin azmettiren olarak sorumluluğu söz konusu olacaktır.

kamu görevlisinin kişinin yalan beyanda bulunduğunu bilmesine rağmen resmi belgeyi düzenlemesi durumunda TCK m. 204/2'den sorumluluk doğacaktır.

Oy kullananların 

1-10.000,00 TL para cezası, 

2-6 Ay hapis cezası,

3-Memurlar için özellikle meslekten ihraç olmaları durumu ile karşı karşıyalar.

Kira Gelir Vergisi Vermeme Cezası Nedir

Kira gelirlerinin tamamı ve kira gelirinden kazanılan tutar, 3 bin 600 TL'si istisna tutar olarak kabul edilir. Bahsedilen bu rakamın vergisi ödenmez. Kira gelir beyanı verilmemesi durumunda ise istisnai tutar ortadan kalkmaktadır. Beyan edilmeyen eksik beyan edilen gayrimenkul gelirlerinde gelir tutarı üzerinden gelir vergisi hesaplanır. İstisnai tutar, verginin 1 katı tutarı, vergi ziyaı cezası olarak nitelendirilir.

Aylık yüzde 1,40 oranında gecikme faizi hesaplanarak ödemeye eklenir. Beyanname vermeyen gayrimenkul sahiplerine 2 kat 1. derece usulsüzlük cezası da eklenmektedir. Emlak kira gelir vergilerini gerekli zamanda beyan eden ve belirlenen taksit tarihlerinde ödeyen malikler dışında istisnai durumlar ve vergi indirim oranlarından faydalanabilen kişiler dışında tüm gayrimenkul kira geliri elde eden kişiler için geçerlidir.

Ayrıca maliyeninde burada ikamet edenlerden kira kontratı isteyeceği, verilen kiranın belli oranında ev sahiplerinden vergi ve stopaj alacağı bildirilmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızı son kez uyarıyoruz.Lütfen bu duruma düşmeyin ve sonunda böyle aksi durumlarla karşı karşıya kalmayın.Giriş: 14 Mart 2024 | Güncelleme: 14 Mart 2024 | Okunma: 310


Kaynak: Alaeddin Bayram
Bu karekodu kullanarak haberi telefonunuzda görebilir ve paylaşabilirsiniz.