Rüyada Zurna Görmek Ne Anlama Gelir?

961

Rüyada zurna görmek, eğlenceye, oyuna ve ölülere ağıt yakan kimseye işarettir. Zurna çalmaksa, Kur'an-ı Kerim'i ve manasını öğrenmeye işarettir. Hasta kimsenin zurna çalması hastalığının kötüleşmesine, elinde altından zurna olduğunu ve onu çaldığını görmek, ilminin ve itibarının duyulmasına işarettir. Ayrıca kaval, düdük, davul Rüyaları zurnaya benzer anlamlara gelmektedir. 
1- Rüyada Zurna Görmek Yorumu ve Anlamı
Rüyada zurna görmek; uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınızla tekrar bir araya geleceksiniz demektir. Zurna çalan kimseyi görmek üzüntü ve kederin gitmesine, hesap yapan kimseye yahut ağlayıp sızlamaya delalet eder. Zurna aynı zamanda haber, söylenti, dedikodu, beklenmedik olaylara delalettir. Bu olaylar kişinin çevresini de ilgilendirir.
Bir başka rivayete göre de: Rüyada zurna, oyuna, hareket etmeye ve fitneye, bazen ferahlık ve sevince işarettir. Zurna, ölü üzerine ağlayan bir kadına yorulur. Rüyada zurna çaldığını ve parmaklarını onun delikleri üzerine koyduğunu gören, Kur'an'ın manasını öğrenmeye ve Kur'an'ı güzel okumaya çalışır. 
2- Zurna Çalınması
Rüyada zurna görmek, davul gibi tabir olunur. Bir rivayete göre, zurnanın çalındığını işitmek iyi bir söz işitmektir. Ebu Sait El Vaiz'e göre; Hastanın bulunduğu bir yerde zurna çalınması, ölü üzerine ağlamaya delalet eder. Kendisinin zurna çaldığını çalması, hasrete, gurbete ve sevdiklerinden ayrılmaya delalet eder.
Elinde altından bir zurna olduğunu ve onu çalmak, âlimler için ilimlerinin intişar edeceğine delâlet eder.
3- Rüyada Zurna Çalmak
Hasta için, ölümüne; koğucu için, onun koğuculuguna ve çocuk isteyen kimse için de, onun çocuğa nail olmasına işarettir. Denilmiştir ki: elinde ney, kaval ve zurna gibi oyun aletlerinden bir şey olduğunu ve parmaklarını onların perdelerine koyduğunu görse, o kimse Kur'ân- ı Kerim'i öğrenir ve okuduğu şeyi bilir. 
4- Rüyada Zurna ve Zurnacıyı Görmek
Rüyada zurnacıyı görmek, ferahlığa, üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine işarettir. Bazen de zurnacıyı görmek, oyuna, can sıkıntısına, ağlamaya ve feryat etmeye işarettir. Rüyasında zurnacının zurna çalması, iyi habere işarettir.
5- Rüyada Zurna Almak Vermek
Büyük bir kişinin kendisine bir zurna verdiğini gören, ferah ve sevince kavuşur. Yine o kimseye sultan tarafından, zikredilen çalgı aletlerinden bir şeyin verildiğini görse, memuriyete nail olur, fitnelerden kurtulur. Takva yolunu seçer ve halktan uzaklaşarak münzevî bir hayat yaşar.
Toparlayacak olursak, Rüyada zurna görmek, davul gibi tabir olunur. Zurna çalındığını işitmek, iyi bir söz işitmeye işaret eder. Yüksek makam sahibi birinin kendisine bir zurna vermesi, refah ve sürura delalet eder. Bir kimsenin kendi yanında zurna, kaval ve düdük bulunduğunu görmesi, bir hadis işaretince Kur'an-ı Kerim okumada üstat olmaya delalet eder.