Güvenç Abdal ve Güvende Yaylası


5021

TARİHÇESİ: Güvende Yaylasının kesin tarihi bilinmemekle birlikte Gümüşhane ili Kürtün ilçesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 5 dönüm tarihi mezarlığın incelenmesinden, yörenin en az 4- 5 yüzyıl geçmişi olduğu tahmin edilmektedir. Güvende yaylasının rakımı 2260 metre yüksekliktedir. 
Ulaşım: Yolu beton yapılmıştır. Haziran ayından itibaren Eylül ayı sonuna kadar her gün Kürtün ilçesi Üzeriden dolmuşla gidiş geliş servis yapılmaktadır. Kürtünden Güvende yaylasına giderken Örümcek Ormanlarından geçerken anıt ağaçlar gezilebilir.
Gümüşhane İline: 83 km.
Kürtün İlçesinden: 23 km.
Doğankent ilçesinden: 48 km.
Çatalağaç Köyünden: 41 km dır.
Genel Bilgiler: Yaylada, yaz mevsiminde her cuma günü pazar kurulur. Güvende Pazaryerinde turizme hizmet verecek tesisler bulunmaktadır. Güvende Pazaryerinde; bir cami, 25-30 arası işyeri (otel, lokanta, dükkan ve kahvehane) bulunmaktadır. Halkın umumi ihtiyacını karşılamak için 36 kişilik bay ve Bayan WC bulunmaktadır. Pazarın çevresi, yerleşim yerleri (obalar) ile çevrili olduğundan haftanın 7 günü Pazaryerinde hizmet veren işyerleri bulunmaktadır. Ayrıca piknik alanları da mevcuttur. Kar azda olsa Ağustos ayında bile vardır.
Güvende Festivali: Güvende Yayla Şenlikleri her yıl Temmuz ayının 3. haftasına rastlayan Cuma günü yapılmaktadır. Güvende yaylası 1400 lü yıllardan beri yayla şenliklerinin yapıldığı ve ülkemizin en eski geleneksel yayla şenliğidir. Güvende şenliklerinin Cuma günü yapılması şenliklere katılan halkın Cuma namazlarını önceleri açık sahra cami, şimdilerde ise yeni yapılan Camide topluca kılmaları için düşünülmüştür. Çünkü Güvende'de bulunan açık camide Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet in Cuma namazı kıldığı söylenmektedir. Bu açık caminin de 1400 lü yıllardan beri, Güvende ve Güvenç abdal ile birlikte var olduğu göstermektedir.
Yalnızca Temmuz ayının 3. haftası Cuma günü otçular (Çokluk) haftasıdır. Ulusal düzeyde kutlanan, otçular haftasına son yıllarda yabancı turistlerin de iştirak ettiği gözlenmektedir. Yaklaşık olarak 15-20 bin yerli ve yabancı turistin toplandığı Güvende Otçu göçü yayla şenlikleri çeşitli kültürlerin bir araya geldiği ve karşılıklı kültürel iletişimin kurulduğu bir festival günüdür. 
Bu festival Bayburt'tan Samsun'a, Artvin'den İstanbul'a Karadenizlilerin buluşma yeridir, gelen on binlerce kişinin katılımıyla Yayla ortası veya Çürük ortası denilen Temmuz ayının son iki ve Ağustos ayının ilk haftası yörede dernek olarak adlandırılan yayla şenlikleri düzenlenmektedir.
Yaylaya çıkış: Köylüler obalardan, sabah erkenden kafileler halinde yola çıkar, kemençe çalarak, horonlar edilerek, havaya silah atılarak yaylaya varılır. Oba dışından araçlarla gelenler ise bu şenliğe Şenlik alanında eşlik ederler. Bütün gün türlü türlü yemekler, yenilip, oyunlar oynanıldıktan sonra akşam her topluluk kendi yönüne geri döner.
Güvenç Abdal'la Hacı Bektaş'a geldiler
Sarı Saltuğu'saldılar
Şükrolsun dertlere derman oldular
Tavafın kabuldür Akıl Baba  
Karadeniz Çepni'lerinin manevi inanç önderi olan Güvenç Abdal uzun süre Hacı Bektaş Veli hazretlerinin hizmetinde bulunduktan sonra ondan icazet alarak Gümüşhane, Kürtün, Taşlıca köyünde bir Tekke kurmuş ve Karadeniz bölgesinin Türk'leştirme, Müslümanlaştırma çalışmalarına başlamıştır.(yaklaşık Miladi 1260 li yıllar) 
Güvenç Abdal'ın bu faaliyetlerine başta Akıl Baba olmak üzere yöredeki bir çok Alperen, Abdal/Halife/Dede/Baba iştirak etmiş ve yörenin hızla Müslüman Türklerin hakimiyetine geçmesine ve bölgenin Vilayet-i Çepni olarak adlandırılmasını sağlamışlardır. 
Bölgede belirli bir zaman bu hizmetlerini bizzat devam ettiren Güvenç Abdal daha sonra Piri olan Hacı Bektaş'ın yanına dönmeye karar verir ve yola koyulur, çocukları ve müritleri onun peşine düşerler ve Güvende yaylasında ona yetişirler ve gitmemeleri için yalvarırlar ancak O Pir'ine dönmeye kararlıdır ve tam o sırada Güvende yaylasını yoğun bir duman kaplar ve Güvenç Abdal dumana karışarak kaybolur gider. (Miladi 1290'lı yıllar)
Güvenç Abdal, Hacı Bektaşi Veli Velâyetnamesi'nde Pir'inin yanına dönebilen tek derviştir. Günümüzde Güvende yaylasındaki onun kaybolduğu yerde bulunan temsili kabri yöre halkı tarafından adak ve ziyaret yeri olarak kabul edilmektedir. Güvenç Abdal halifeler/dede Ocakları Gümüşhane Kürtün Taşlıca, Trabzon Akçabat Eskiköy, Giresun Dereli ve  Ordu Gürgentepe de bulunmaktadır.

Kaynak: