Yukarıortacami, (Karakaya) Köyü


2581

Tarihçe: Tirebolu ilçesi Yukarıortacami, (Karakaya) Köyü, Eski adı Karakaya'dır. Köyler topluluğuna adını veren Karakaya'nın çevrede bulunan bir Kaya dan isim aldığı anlaşılmaktadır. Köyün kuruluş tarihi, Oğuz/Türkmen guruplarından Çepniler'in yurt tuttuğu yıllara dayanır. Köy adının Türkçe oluşu da buna bir işarettir.Karakaya, 1486 ve 1515, 1530 yıllarında Kürtün kazasına bağlı Üregir nahiyesinin bir köyü idi. 

1530 yılında Karakaya köyünde 3 cemaat vardı, 

1- Çiftçiler

2- Muaflar

3- Hizmetliler. 33 hane olan köy yaklaşık 100-150 nüfuslu idi.

Karakaya Bölgesinin daha sonra nüfus olarak arttığı, yeni mahalleler ortaya çıktığı anlaşılıyor. Çünkü 1845'de Karakaya'da Ortacamilik köyünün merkez bir köy haline geldiği, ibadet için yapılan caminin köye ad olduğu, bugün birer muhtarlık olan yerleşim yerlerinin de Orta camilik köyünün mahalleleri olarak ortaya çıktığı anlaşılıyor. 

1- Merkez Ortacamilik köyü bu yıllarda 24 hane

2- Orta camilik'in Mahallesi Balçık Beleni 19 hane

3- Kayadibi Mahallesi 20 hane 

4- Celli Mahallesi 17 hane

5- Köse Güveği Mahallesi 37 hane

6- Avculu Mahallesi 59 hane

7- Belenik Mahallesi 21 hanedir. 

Bu sonuçlara göre Karakaya-Ortacamilik köyü 197 hanede yaklaşık 1000 kadar kadın-erkek nüfusu ihtiva eden büyük bir yerleşim yeridir. Bu mahalleler topluluğu daha sonra birer köy statüsü almıştır. 1876 da Ortacamilik köyü 153 hane, Avculu köyü 67 hanedir. Ortacamilik köyünün Osmanlı döneminde başlıca gelir kaynağı hayvancılık çiftçiliktir. Kayıtlara göre önemli sayıda koyun, keçi beslenmektedir.

Ortcamilik köyünün çevre köylerden farklı bir yönü de eğitime verdiği önemdir. İlk eğitime 1904 yılında başlanmıştır. 1926-1927 yılında Ortacami mektebinde 32 talebe eğitim görmekteydi. Eğitime verilen bu önemin bir sonucu olarak Ortacami'ye 1936-1937 yılında Yatılı Bölge Okulu yapılmış, bu okul 1950'ye kadar pansiyon olarak hizmet vermiştir. 1950- 1958 yılları arasında da yetiştirme yurdu açılmış, daha sonra bu yurt, Giresun, Çıtlakkaleye taşınmıştır. Bu Okulun yapılmasında, faaliyetlerinde başarılı olmasında, hatta Halkovaladan yukarıya araba yolu açılmasında büyük katkıları olan Başöğretmen Arif Ünalı anmadan geçmemelidir. (Jandarma ile beraber köylüleri zorlayarak okul ve yol yapılmasını sağladığı için, bazılar tarafından sevilmezdi) Dolayısıyla, köyde doğup Tirebolu'nun ve ülkemizin ilmine ve sporuna katkıda bulunan birçok kişi de Karakaya yöresinden çıkmıştır. Bunlar arasında Vücut Geliştirme Şampiyonu Güzel Akgül, Milli Judocu Yard. Doç. Dr. Ali Demir, Prof. Dr. Orhan Duman, Din adamı Hekimoğlu Emin Efendi, Hıdıroğlu Molla Osman Hoca, eski milletvekili Zafer Hıdıroğlu, müftü Es-Seyyid Mehmed Efendi. 1816 da Tirebolu'yu kuşatarak voyvoda Kel Alioğlu'nun elinden almaya çalışan Molla Hasan, şair-söz yazarı-bestekâr Aydın Osmanoğlu, Prof. Dr. Meltem Önder, Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Ali Karadeniz, milli futbol(eski) hakemi (Lisans No, Bölge: 2682, Milli: 791) ve Sayıştay (Emekli/16.03.2007) savcısı Ahmet Özdemir (Zendinoğlu). Ziraat Yük Müh. M. Ali Albayrak, Zir. Müh. H. İbrahim Yılmaz, DBDK Daire Başk. Ali Hıdıroğlu, Hv. Alb. Osman Karakaya, Hv. Alb. Mehmet Hıdıroğlu, Fabrik Müd ve Başmüdür Haydar Hıdıroğlu nu sayabiliriz.

Köye yerleşen sülaleler arasında da Hıdıroğulları, Abanozoğulları, Melikoğulları, For Osmanoğulları, Çakaloğuları, Mehtiğil sülalesi, Yahyaoğulları, Mahmudoğulları, İmamoğulları, Zendinoğulları, Ali Şeyhoğulları, Mehmedoğulları, Köse Ömeroğulları, Kara Mehmedoğulları, Reisoğulları, Candırlıoğulları, Hanoğulları, Hamzaoğulları, Hacıoğluları, Müdüroğluları, Hekimoğluları, Velioğulları, Uzunoğulları, Cellioğluları'nın ahfadları günümüze kadar gelmişlerdir.

Köy milli konulara da duyarsız kalmamış, gerek 1897 Türk-Yunan Savaşında Redif Taburunda görevli olarak, gerekse Kurtuluş Savaşında Milli Kuvvetlerde yer almışlardır. Köyden çıkan kurtuluş savaşı gazilerinden bazıları Mehdioğlu Bekir Ünal, İmamoğlu Ahmet Ali Demir, Mahmutoğlu Ali Bayrak, Cellioğlu Emin Karakaya, Keloğlu Mehmet Kuş, Emir Hasanoğlu Dursun Kaya, Sünnetçioğlu Yusuf Can, Hıdıroğlu Ali Semiz, Kara Mehmetoğlu Ali Büyüktürk, Kel Hasanoğlu Ahmet Kılıç, Purtuloğlu Mevlüt Purtul, Halepli Ali çavuş, Kurtuluş Savaşı gazisidirler. Yine, Kırım Harbi sırasında toplanan yardıma Karakayalı Ömer Yazıcı 500 kuruşla katılmıştır. Bölgemizin yetiştirmiş olduğu, konusunda bir marka olan, çok kıymetli Araştırmacı Yazar Ayhan Yüksel beyefendiye teşekkürler. Hasan Karakaya

Kültür: Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi: Doğu Karadeniz özellikleri taşır. 1960'lı yılara kadar, Doğudaki ağalık ve töre sistemleri gibi gelenekleri varken, bu yıllardan sonra yoğun bir şekilde Avrupa ve Batı şehirlerine göç almış, adet ve görenekler medeniyete doğru kaymıştır.

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri: Köyün geleneksel yemekler arasında pancar çorbası ve lahana döşemesi başı çeker lahana sarma, diple ( pirinçli bir lahana yemegidir), unlama ( yine lahanadan yapılır ). Kiraz kavurması, taflan kavurması, sırgan yemeği, pezük, pezük kavurması, merevcan kavurması ve yemegi, tirmit kavurması ve yemegi, orman mantarı yemegi, galdirik kavurması, fırın fasulyesi, sakarca, taş fırında kurutulmuş mısır ve fasulye yemekleri, sakarca yemegi, kabak yaglacı. Kızılcık şerbeti ve reçelleri, dut pekmezi, yufka tatlısı, fındıklı yufka böregi, siron, çökelek, süzme.

Coğrafya: Yukarıortacami, (Karakaya) Köyü, Giresun iline 55 km, Tirebolu ilçesine 10 km uzaklıktadır. Dünya'nın en kaliteli fındığı bu köyde yetişmektedir.

Nüfus: Köyün Nüfusu: Erkek: 101, Bayan:121, Toplam: 222'dir.

Kaynak: