Kadırga Yaylası


3444

1- Tarihçesi:Kadırga yaylası ismini Kadırga ve çevresinde yerleşen ( çepni) Kadir ağa oymağından almaktadır. Bu bölgede bulunan Kadir ağanın oymağı ile yine bu bölgeye yakın bulunan başka bir oymak arasında çıkan çatışma sırasında oymak beyi Kadir Ağa vefat etmiş ve cenazesi diğer oymak mensupları tarafından Kadırga tepesine defnedilmiştir. Bu tepede bulunan kayaya Kadir Kaya ismini vermişler ve zamanla bu isim kadırga olarak değişikliğe uğrayıp günümüze kadar gelmiştir. Kadir Ağanın ölümünden sonra 1400 lü yılların başından itibaren Kadırga şenlikleri adı altında Kadırga yaylasında Festivaller yapılmaya başlanmış ve günümüze kadar gelmiştir.

Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişi olduğu bu şenlikler günümüzde de yöresel oyunlar ve at yarışları gibi etkinliklerle kutlanmaktadır. Şenliklerle Türk kültürünün günümüze taşınmasına ve halen bu kültürünün yaşatılmasına çok büyük katkı sağlamaktadır. Kadırga şenliklerinde genel Türk kültürün ayrıntılarını bile görmek mümkündür.

2- Ulaşım: Gümüşhane ili Kürtün ilçesi Süme Köyü sınırları içerisinde bulunan Kadırga yaylası, 2200 m. rakımıyla, Gümüşhane ve Trabzon ili sınırının kesiştiği noktada bulunmaktadır. 

a) Doğankent İlçesinden: 50 Km

b) Kürtün İlçesinden 25 Km 

c) Torul İlçesinden: 65 Km 

d) Gümüşhane Merkezden: 90 Km

e) Tonya İlçesinden: 24 Km

f) Trabzon Merkezden: 90 Km

Kadırga Yaylasında elektrik, telefon hizmetlerinin yanında otel, lokanta, kır kahvesi, bakkal, manav gibi yeme, içme ve konaklama tesisleri, bulunmaktadır.

3- Kadırga Festivali:Kadırga Yayla Şenlikleri her yıl Temmuz ayının 3. haftasına rastlayan Cuma günü yapılmaktadır. Kadırga yaylası 1400 lü yıllardan beri yayla şenliklerinin yapıldığı ve ülkemizin en eski geleneksel yayla şenliğidir. Kadırga şenliklerinin Cuma günü yapılması şenliklere katılan halkın Cuma namazlarını Kadırgada bulunan açık Camide topluca kılmaları için düşünülmüştür. Çünkü Kadırgada bulunan açık camide Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet in Cuma namazı kıldığı söylenmektedir. Bu açık caminin de 1400 lü yıllardan beri, yani Kadırga ile birlikte var olduğu göstermektedir.

Yalnızca Temmuz ayının 3. haftası Cuma günü otcular (Çokluk) haftasıdır. Ulusal düzeyde kutlanan, otçular haftasına son yıllarda yabancı turistlerin de iştirak ettiği gözlenmektedir. Yaklaşık olarak 35-40 bin yerli ve yabancı turistin toplandığı Kadırga yayla şenlikleri çeşitli kültürlerin bir araya geldiği ve karşılıklı kültürel iletişimin kurulduğu bir festival günüdür. 

Trabzon un batısındaki tüm ilçelerinin yanı sıra, Gümüşhane, Torul hatta Giresun dan gelen onbinlerce kişinin katılımıyla Yayla ortası veya Çürük ortası denilen Temmuz ayının son iki ve Ağustos ayının ilk haftası yörede dernek olarak adlandırılan yayla şenlikleri düzenlenmektedir.

Yaylaya çıkış: Köyler sabah erkenden kafileler halinde için yola çıkar, kemençe çalarak, horonlar edilerek, havaya silah atılarak yaylaya varılır. Bütün gün türlü türlü yemekler, yenilip, oyunlar oynanıldıktan sonra akşam her topluluk kendi yönüne geri döner.

Kaynak: