Rüyada Yatak Görmek Ne Anlama Gelir?

768

Rüyada yatak görmek, kadına, rahatlığa, çocuğa, Yatak satın almak evlenmeye, satmak ise boşanmaya, Yumuşak yatak iyi geçimli kadına, geniş yatak onun huy ve ahlak güzelliğine, yeni yatak kadının geç ve zindeliğine, Yün, kıl ve pamuktan mamul yatak zengin kadına, ipek yatak ateist kadına, Beyaz yahut yeşil yatak dindar kadına, siyah yatak kötü ahlaklı kadına, Yatağı dürmek ve bir köşeye kaldırmak Aile içi küçük tatsızlıklara, Yatakta uyuduğunu görmek korktuğundan emin olmaya yahut dinde gaflete delalet eder. 

 

Döşek ve onunla birlikte bulunan yastık, çarşaf gibi şeyler, Rüya sahibinin komşularına işaret eder.


Rüyada Yatak Görmek Anlamı ve Yorumu

Rüyada yatak görmek, yeni bir aşk macerasına atılacağına yorumlanır. Genelde yatak rüyası görmek yola çıkmak anlamındadır. Temiz bir yatak görmek, güzel ve eğlenceli bir tatile çıkacak demektir. Yatak yolculuğa çıkacağınızın veya taşınacağınızın işaretidir. Temiz bir yatak, uzun süredir sizi meşgul eden bir sorunun çözümleneceği anlamına gelir.

 

Yeni yatak görmek, güzel, hal ve vakti yerinde eşe eski ve yırtık yatak da, dini ve vefası olmayan bir birine delalet eder.


Rüyada yatak genel olarak yoldur. Eve yatak almak bekarlar için evlilik, evliler için kısmettir. Rüyada yatak görmek, yeni bir gönül macerası geçirmekle yorumlanır.

 

Kirmani ye göre; rüyasında bilinmeyen bir yerde bir yatakta olduğunu gören bir memuriyete girer veya tarla satın alır ve yahut eline mülk geçer. Bir sedir üzerine serilmiş bir yatak üzerinde oturduğunu gören, şerefe nail olur.

 

Cabir ül Magribi ye göre; rüyada yatak görmek, istirahat ile tabir olunur. Rüyasında yatağını evinden çıkardığını ve tekrar içeriye aldığını gören esinden ayrılır ve yeniden evlenir. Birbiri üzerine yataklar serdiğini gören, bu yatakların sayısı kadar evlenir.


Rüyada güzel bir yatak görmek, ahlaklı bir eşe işarettir. Rüyada yatağının yumuşak ve geniş olduğunu görmek, zevcesinin ahlakının genişliğine ve eşine sadık oluşuna delalet eder.

 

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki Rüyada yatak görmek, dört şekilde tabir olunur


Zevce,

Hizmetçi,

Velayet,

Bolluk ve bereket.

Bir kimsenin rüyada yün, kıl veya pamuktan yapılmış yatak görmesi, zevcenin zenginliğine; yeşil ve beyaz yatak görmesi, zevcenin dindar, ibadet ehli, itaatkar ve namusunu koruyan bir hanım olmasına delalet eder.


Rüyada yatakta yatmak

Rüyada yatağında yattığında yatıp uyuduğunu görmek, nüfuz ve güç sahibi olmaya işarettir. Bazen rüyada yatakta yatmak , yapmakta olduğu işi bitirmeye işaret etmektedir. Yüksek bir yerde yatağında yattığını gören ise, itibarlı olur.


Bilmediği bir mekanda yabancı bir yatak üzerinde yatmak, tarla, çiftlik vb. mülk satın almaya veya bir göreve getirilmeye işarettir. Rüyada bilmediği bir yatağın üzerinde oturduğunu gören kimse, halkı yönetecek büyük bir makama gelir.


Rüyada Yatakta Uyumak

Rüyada bir yatakta uyuduğunu görmek, korktuğu şeylerden emin olmaya, zahmetten kurtulup rahata ermeye veya ibadetleri ihmal edip dünyaya yönelmeye işarettir.


Açık havada bir yatakta uyumak, iyi ve hoş deneyimlerin yanı sıra maddi durumunuzun da iyileşeceğine işarettir.


Rüyada Yatak Satın Almak

Bekâr bir kimsenin rüyada bir yatak satın aldığını görmesi, güzel bir kadınla evlenmesine işarettir. Rüyada eve yatak almak rüyayı gören bekarsa, istediği kimseyle evleneceğine yorumlanır. Yatağını satan veya atan kişi eşinden istifa eder demektir.


Rüyada bir yatak satın aldığını gören kimse, bir kadınla evlenir. Eğer aldığı yatak, yeni ise evleneceği kadın güzel, kapalı ve namuslu olur.

 

O işi yapmaya ehil bir adamın rüyada yatağını devlet reisinin kapısına serilmiş bir halde görmesi, bir vilayete vali olmaya delâlet eder.


Rüyada Eski veya Yeni Yatak Görmek

Danyal (a.s) demiştir ki Rüyada eski bir yatağın yeni olduğunu görmek, zevcenin kötü ve bozuk ahlâkının iyi ahlâka dönüşeceğine delâlet eder. Bunun aksine, yeni yatağın eski yatak haline geldiğini görmek de, zevcenin ahlâkının bozulmasına işarettir.


Rüyada Kişinin Tanımadığı Yatak Görmesi

Bir kimsenin rüyada tanımadığı bir yerde tanımadığı bir yatak görmesi, o yatağın büyüklüğü nisbetinde kendisine isabet edecek bir arsaya işarettir.


Kişinin rüyada yatağında gördüğü iyilik, kötülük, fazlalık ve noksanlık rüya sahibinin eşine aittir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen yatak, kadındır, rahatlıktır.


Rengine Göre Rüyada Yatak Görmek Nedir?

Yatağın yumuşak olması eşlerin birbirine itaat etmesidir, genişliği eşinin ahlak ve güzelliği, yeniliği ve gençliğidir. Eğer yatak yün veya pamuktan olursa, eşinin zengin olmasına, beyaz olursa, eşinin dindar olmasına, siyah olursa, eşinin Allah (C.C.) in razı olmadığı bir amelde bulunduğuna, yeşil olursa, eşinin dindar, ibadet, itaatkar ve namusunu koruduğuna işarettir.


Şekline Göre Rüyada Yatak Görmek

Yumuşak yatak, itaatkar genç eşe; pamuk, yün ve kıl yatak, zengin eşe; ipek yatak, inancı zayıf eşe; beyaz veya sarı yatak, dindar bir eşe; yeşil yatak, ibadete düşkün bir eşe; siyah yatak, kötü ahlaklı eşe; yeni yatak, dindar, zengin, genç ve zinde bir eşe; eski ve yırtık yatak, vefasız ve inançsız bir eşe işarettir.


Rüyada yatak odası görmek

Yatak odası, evin hanımı yahut reisine, hizmetçiye, makama, insanın geçim vasıtalarına ve bolluğa işarettir. Rüyada yatak odası görmek, rahatlığa, insanın dünyasına, mal ve mülküne işaret eder. Geniş, rahat ve yeni olan yatak odası , refah içinde yaşamaya, uzun ömre, nimetin sürekliliğine, yönetimde dirayete işarettir.


Rüyada Yatak Örtüsü Görmek Neye İşarettir?

Rüyada yatak örtüsü görmek, otoriter, güzel ve güvenilir bir eşe veya evin idarecisine işarettir. Yatak örtüsü, kudretli ve otoriter bir hanıma da işaret eder. Bekar bir kimsenin rüyasında temiz, beyaz bir yatak örtüsünü alıp serdiğini görmesi, evlenmeye işaret etmektedir.


Rüyada Yatak Sermek

Rüyada yatakta görülen iyi ve kötü haller, yatağın işaret ettiği şeylere nispet edilir. Rüyada yatak sermek, tarla ve çiftliğe işaret eder. Yatağının yüksek bir mekânda serili olduğunu görmek, yüksek bir makama ve büyük itibara işarettir. Rüyada bilinmeyen bir yere serilmiş yatak görmek, rızık ve geçimin gurbette olacağına işarettir.


Açılmış ve serilmiş yatak , rızık genişliğine, geçim sıkıntılarından kurtulmaya işarettir.


Rüyada Temiz Beyaz Yatak Görmek

Rüyada tertemiz, düzgün ve beyaz bir yatak görürseniz, bu, tasa ve kederlerin biteceğine işarettir. Kadının yatak yapması, yeni bir sevgili ve mutlu olacağı işlerle ilgilenmesi anlamı taşır.


Rüyada Yatakta Oturmak

Rüyada bir taht üzerinde serili yatağın üzerinde oturduğunu görmek, şeref ve makam sahibi olmaya, düşmanı kahretmeye işarettir. Üzerine oturulan veya uzanılan her çeşit yatak görmek, sanata ve dünyalığa işarettir.


Rüyada Dürülmüş Yatak Görmek

Rüyada dürülmüş yatak görmek, yolculuğa, gurbete gitmeye işarettir.


Rüyada Yatak Toplamak

Rüyada toplanmış döşek görmek, sözün geçmemesine, dünyanın insandan yüz çevirmesine işarettir.


Rüyada Yatak Kaybetmek

Rüyada döşeğin kaybolduğunu veya yandığını görmek, dünyalıkta meydana gelecek zarara veya vefat etmeye işarettir.


Rüyada Parçalanmış Yatak Görmek

Pejmürde ve lime lime olmuş döşek görmek, üzüntü ve kedere işarettir.


Rüyada Yatak Taşımak

Sıcak havada omuzunda yatak taşıdığını görmek, üzüntüye işaret eder. Yatağını, köşk, saray veya başbakanlık binasının kapısı önünde gören kimse, vali veya kaymakam olur.


Meçhul Yatak Görmek

Meçhul bir yerde yatak görmek, mirasa, ziraatla meşgul olmaya veya arazi almaya işarettir.


Rüyada Yatak Üzerinde Hayvan Görmek

Rüyada yatağının üzerinde bir hayvan gören kimse, hanımını muhafaza etmelidir. Rüyada yatağın üzerinde köpek veya domuz görmek, kötü niyetli bir adamın evin hanımı hakkında hıyanetlik düşünmesine işarettir. Rüyada kendi yatağı üzerinde bir köpek veya hınzır görmek, fasık bir adamın hidayetine delalet eder.


En Son Derlemeye Göre Rüyada Yatak Görmek Nedir?

Rüyada görülen yatak, kadını simgeler. Bazen ayrılığa, hasret çekmeye; bazen da evlenmeye, yeni bir yuva kurmaya çağrışım yapar. Kimi zaman boşanmaya, rahatlığa; kimi zaman da hastalığa, kısırlığa işaret sayılır. Bazen ise karşı cinsle ilişki kurmaya işarettir.


Bekâr bir kimse rüyada yatağının çok yumuşak olduğunu görse, rüya sahibinin yumuşak başlı, iyi huylu bir kimseyle evleneceğine işaret eder. Yatağın geniş ve temiz olması ise, evleneceği kişinin genç yakışıklı ve güzel olduğuna işaret sayılır. Şayet yatağın yırtık olduğunu görür ise, rüya tersine yorumlanır.

 

Bir kimse rüyada çok geniş bir yatak aldığını görse, rüya sahibinin büyük geniş bir araziye sahip olacağına işaret eder.


Rüyada görülen yatak bazen de rahatlığa çağrışım yapar.


Bir kimse rüyada yatağında rahat bir şekilde uyuduğunu görse, rüya sahibinin gelecekten hiç bir endişesi olmadığına işaret eder. Eğer yatağının çevrildiğini görürse, o kimsenin durumunun da değişeceğine hükmedilir.


Rüyada görülen mesin yatak, bir kadinin hizmetçisi, onun sirlarina vakif olan ve onlari halktan gizli tutan serefli bir kimseye delalet eder. Mesin yatak, hanimina delalet eder. Bazan da mesin yatak, kisinin sirlarini söyledigi ana ve baba gibi kimseleridir. Mesin yatak, erkege de delalet eder. Zira mesin yatak, diger yataklarin üzerine konulur ve onlari kir ve tozdan muhafaza eder. Bazan da mesin yatak, hanimi ve çocugunun yedigi malina delalet eder.