Rüyada Yastık Görmek Ne Anlama Gelir?

556

Cafer-i Sâdık (r.a) göre rüyada yastık görmek, erkek hizmetçi, hizmetçi, dinin safiyeti ve güzelliği, takva ve makam demektir. Bir kimsenin Rüyada yastık görmesi, ev sahibine ve halka hizmet eden bir kadına işarettir. Yastık zenginliğin ve rahatlığın işaretidir. Rüyada yastık görmek, hizmetçilerle yorumlanır. Bu rüyada iyi ve kötü görülecek her şey bununla kıyaslanır.

 

Rüyada Yastık Görmek Genel Anlamda Şu manalara Gelir:

Yüz yastığı ev sahibine,

Arkadaş ve dostlara,

Kulluk yapmakta sebat göstermeye,

Devlet başkanı için sağlam hazineye,

Hayırsever bir kadına, rahata,

Ailesine düşkün kadına,

Bazen hastalanmaya;

Köşeli yastık (koltuk yastığı) şerefli rütbeye,

Sırt yastığı âlim kimseye delalet eder.

Rüyada yastık görmek, genç bir erkek için; çok yakında önünüze çıkacak bir fırsatı iyi değerlendirirseniz mutlu ve rahat bir yaşam sürersiniz demektir. Orta yaşlı bir erkek için bu rüya çok eğleneceğiniz ve rahatlayacağınız bir tatile çıkmak anlamındadır.


Bekâr bir kadın için rüyada yastık görmek için parası olan ve iyi huylu birisiyle evlenmeye yorumlanır. Evli bir kadın içinse bu rüya çok iyi bir arkadaş sahibi olamaya yorumlanır.

 

Rüyada yastık görmek nedir? Ne anlama gelir?

Rüyada yastık görmek, genç bir erkek için; çok yakında önünüze çıkacak bir fırsatı iyi değerlendirirseniz mutlu ve rahat bir yaşam sürersiniz demektir.


Orta yaşlı bir erkek için bu rüya çok eğleneceğiniz ve rahatlayacağınız bir tatile çıkmak anlamındadır. Bekâr bir kadın için rüyada yastık görmek için parası olan ve iyi huylu birisiyle evlenmeye yorumlanır. Evli bir kadın içinse bu rüya çok iyi bir arkadaş sahibi olamaya yorumlanır.

 

İpek yastık, hem aşk, hem de iş hayatında başarılı ve mutlu olacağınız anlamına gelir.

 

Temiz ve güzel bir yastık mevki, önemli görev, hayırlı iştir.


Rüyada yastık doldurmak

Bir yastığı kucakladığını görenin kısmeti bol olur. Bir yastığı yün veya pamukla doldurduğunu gören, evine bir kaç hizmetçi alır. Yatağı üzerine yastıklar sıraladığını görenin itibari çoğalır.


Rüyada yumuşak bir yastığa dayanarak istirahat ettiğini görmek, yakında ele geçecek bir fırsatla en kısa yoldan zengin olacağına ve bolluk ve selamete kavuşacağına delalet eder. Yastık, bir rivayete göre, emniyet ve sağlığa da işarettir.

 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada yastık görmek, ev sahibine ve halka hizmet eden bir kadına işarettir.


Rüyada yastıkta görülen yırtıklık yaşlılık ve darlık gibi durumlar, rüya sahibinin hizmetçisine aittir.


Avam halkın yastık görmeleri, onların arkadaşları ve dostlarına işarettir. Yastıklar, yataklarla tabir edilir. Bazı tabirciler, yastık, evlattır, dediler.

 

Yastık âlim ve fakih kimseler için salah i hal ve muttaki olmalarıyla tabir edilir. Rüyada yastıklarda görülen iyilik ve güzellik, rüya sahibinin hizmetçilerine, aittir.


Rüyada görülen bir yastık sırtına aldığını gören kimseye, âlim kişilerdir, dediler. Yastık, zevce veya dost yahut çocuk ya da şefkatli bir anadır. Bazen de yastık, rahatlığa yahut sağlam kimse için hastalığa işarettir. Rüyada görülen dört köseli yastık şerefli bir rütbedir.


Hizmetçi olarak yorumlanır. İpek yastık başarı ve mutluluk demektir. Aynı zamanda lüks ve rahatlık anlamı da taşır. Genç bir kadının yastık yaptığını görmesi, parlak bir istikbali olduğu anlamındadır.


Rüyada yastık görmek, zevce, mal ve sır saklayan temiz bir kadın ile tabir olunur. Yine bu rüya, gam ve kederden halâs olmaya delâlet eder.

 

Rüyada yastık üzerine oturmak: Rüyada bir yastık üstünde oturduğunu görmek, nimete, uluvv-i kadre ve menzilede delâlet eder. Bir yastık üzerinde oturduğunu gören, bir hizmetçi alır veya kendisine bir kıymetli hediye verilir.


Rüyada güzel yastıklar görmek, güzel ve hasnâ hizmetçilere delâlet eder. Bazı kere de yastık görmek, güzel ve şerefli zevceye dosta, evlada ve şefkatli bir anneye delâlet eder.


İlim sahibi kişilerin rüyada yastık görmeleri, muttaki olmalarına, dinde salâha ve imanda kuvvete delâlet eder.


Rüyada dört köşeli yastık görmek, şerefli bir rütbe ile tabir olunur. Rüyada bir yastığı sırtlayıp götürdüğünü görmek, hayır ve berekete işarettir.

 

Rüyada yastıkta görülen yırtıklık da darlık gibi durumlar, rüya sahibinin hizmetçisine nispet edilir. Rüyada avam halkın yastık görmeleri, onların arkadaşları ve dostlarına delâlet eder.


Rüyada duvar yastığı görmek, zevceye, ona dayanmak, zevceye itimada işarettir.


Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada duvar yastığı hizmetkâr ile tabir olunur. Baş yastığı görmek, zevceye, biriktirilen mala, sır saklamaya, rahat ve güzel bir hayata delâlet eder.


Rüyada yastık taşımak görmek, ev sahibine ve halka hizmet eden bir kadına işarettir. Rüyada yüz yastığı gören kimse, bir kadının sırrını bilen ve onu halktan gizleyen bir kadına işarettir.


Rüyada yastıkta görülen yırtıklık yaşlılık ve darlık gibi durumlar, rüya sahibinin hizmetçisine aittir. Avam halkın yastık görmeleri, onların arkadaşları ve dostlarına işarettir.


Yastıklar, yataklarla tabir edilir. Bazı tabirciler, yastık, evlattır, dediler. Yastık âlim ve fakih kimseler için salah-i hal ve muttaki olmalarıyla tabir edilir. Rüyada yastıklarda görülen iyilik ve güzellik, rüya sahibinin hizmetçilerine, aittir.


Rüyada görülen bir yastık sırtına aldığını gören kimseye, âlim kişilerdir, dediler. Yastık taşımak, zevce veya dost yahut çocuk ya da şefkatli bir anadır. Bazen de yastık taşımak, rahatlığa yahut sağlam kimse için hastalığa işarettir.


Rüyada görülen dört köseli yastık şerefli bir rütbedir.