Rüyada Saymak Görmek Ne Anlama Gelir?

663

Yirmi, yüz yahut beşbin adet sayı saymak düşmana galip gelmeye; Yedi ve sekiz sayı saymak üzüntü ve kedere, dokuz adet saymak zor bir iş için fesatçı bir toplulukla konuşmaya, ona kadar saymak kemale ermiş bir işte bulunmaya yahut hacca gitmeye; Kırka kaadar sayla, söz verilen bir işih peşinde koşmaya, otuza kadar saymak yalan bsir vaade kapılmaya, otuz üzerine on daha saymak o vadin gerçekleşmesine, Bir rakamı ( sayısı ) Allah Teala'ya; ilim, mal, koca ve çocuğa ya da iş ve mesleğinde bir numara olmaya; İki adet düşmana galibiyet, üç adet sözünü yerine getirmeye, dört adet yeterli delile, beş adet dinde şüpheye, altı adet inanç esaslarında kuşukuya yahut düşmana galip gelmeye ve muarızlarını susturmaya, yediye kadar saymak terslik ve aksiliğe, sekizve on na kadar saymak keffarete; İzerinde Allah -c.c.- ismi bulunan dirhemleri saymak zikrullaha, böyle altınları saymak ilme, resimli paraları saymak dünyada batıl işlerle uğraşmaya, İnci, kıymetli taş ve değerli boncukları saymak Kur'an okumaya, unuttuğu ilmi hatırlamaya veya öğrenmeye, adi boncuk saymak boş işlerle uğraşmaya, Besili sığırları saymak bolluk ve ucuzluk seneye, manda saymak geçim sıkıntısına düşmeye, Üzeri yüklü develeri saymak yağmura, mal ve dünyalığa delalet eder.Saymak, sayilanin adediyle yorumu degisir. Üzerinde Allah'in (C,C.) adi yazili para saydigini görmek ilimden faydalanmaya; üstünde resim bulunan parayi saydigini görmek, dünyada batil ile ugrasmaya; inci saydigini görmek, Kur'an okumaya; kiremit ve tas parçasi saydigini görmek, gereksiz seylerle ugrasmaga delalet eder. Zayif öküzleri saydigini görmek kitlik yillarinda bulunmaya; semiz öküzler saydigini görmek, feyiz ve berekete; develeri saymak ganimet almaya; ekinde berekete ve çok kazanca isarettir. Kirmani'ye göre, sayi saydigini görmek, saydigi adede göre tabir olunur. Bir, Allah'in birligine ve imana; iki, ana ve babaya yahut iki sahide; üç, sadakaya; dört, kabul olunacak duaya ve toplu mala; bir rivayete göre evlenmeye; bes, ikbal ve devlete, bir rivayete göre, bes vakit namaza delalet eder. Bazi yorumculara göre; bir sayisi mübarek; iki, beladan kurtulma ve düsmana karsi zafer; üç iyi degildir. Dört, mübarek ve hayirdir. Bes, güzel ve hayirlidir. Alti, faydasi olan bir seyi islemektir. Bir rivayete göre, rüya sahibinin iyi bir söz isitmesi, bir' isin tamamlanmasidir. Yedi, iyi degildir, bir rivayete göre hacdir. Bazilarina göre yedi sayi saydigini gören, bir kadin ise selametle dogurur. Sekiz, iyi degildir. Bir rivayete göre, bu rüyanin sahibi, devlet büyügüne veya büyük bir insana yaklasir. Dokuz, iyi degildir bir rivayete göre düsman üzerine gider. On, mübarek olup din ve dünya muradinin olmasina ve bir rivayete göre de, islerinin tamamlanmasina delalet eder. Onbir, muradinin olacagina; oniki isteklerinin yerine gelecegine, bir rivayete göre bereketli bir seneye delalet eder. Onüç, iyi degildir. Ondört, muradin olacagina, sonu ferah oldugundan iyidir. Onbes arzularin olmasina, siddet ve sikintidan kurtulmaya, bereket ve adalete; onalti, uzun bir zaman sonra maksada ermege, onyedi, fesada ve sefahate dinden çikanin geri gelmesiyle sagliga isarettir. Onsekiz, iyi degildir, ondokuz, halkla arasinda düsmanliktir. Yirmi, kuvvetin artmasina ve düsmana üstünlüge ve murada, otuz rüya sahibinin biri ile davasi varsa acele olarak lehine bitmesine ve düsmana üstünlüge; kirk, iste güçlük ve hayrettir. Elli rüya sahibinin ömrünün tamamidir. Altmis, tövbenin lüzumuna ve kefarete delalet eder, iyi degildir, korkuya isarettir. Bir rivayete göre istigfara, hayri olmayan kimseye ait ve onun için günahlarinin affedilmemesidir. Seksen, zina ile suçlanip seri cezaya, bir rivayete göre bereket; doksan, büyüklerden bir kadinin onunla evlenmek isteyip ondan menfaat gelmesine. Yüz, düsmana, zafer elde etmege ve muradin olusuna, bir rivayete göre zina ile suçlanmaya delalet eder. Kendisi için yüz tane hububattan bir sey sayildigini görmek, hayir ve bereket, rahat geçim, bir toplumun reisligine geçmektir. Ikiyüz, düsmana karsi zafer elde edememege; üçyüz, uzun müddette isteklerinin olmasina; dortyüz, düsmana karsi üstünlüge, besyüz, islerin durmasina, altiyüz, murada ve feraha; yediyüz, islerindc güçlükle birlikte ömrünün sonlarinda hayra; sekizyüz, zafere, dokuzyuz, düsmaninin rüya sahibine üstün gelmesine; bin, kuvvet, zafer ve üstünlüge delalet eder. Ikibin, iyi degildir. Üçbin, zafer ve kuvvettir. Dörtbin zaferdir. Besbin, bereket ve ferahlikdir. Altibin zafer ve murattir. Yedibin, geçim yönünden orta halde olmak ve bir rivayete göre, islerinin bagli olmasidir. Sekizbin, rüya sahibinin hayatinin düzenli olmasidir. Dokuzbin iyidir. Onbin, zafer ve kurtulustur. Yirmibin, düsmanina karsi üstünlüktür. Otuzbin, uzun bir zaman sonra zafere ulasmaktir. Kirkbin, kurtulusa isarettir. Ellibin, yorgunluk ve eziyet ve durgunluktur. Altmisbin, zorluktan sonra muradinin olmasidir. Yetmisbin bolluk ve geçime; seksenbin zafer ve kurtulusa; doksanbin, düsmana karsi üstünlüge; yüzbin ve yüzbinden fazlasi ise istediklerinin elde edilecegine delalet eder. Eliyle sayi saydigini gören doyurdugu kisileri doyurduguna pisman olur. Bazi yorumcular diyor ki: Sayi saydigini veya sayildigini gören, amir olur ve saydigi sayinin adedince emrinde insan bulunur. Eger rüya sahibi bir din görevlisi ise, kendisi için hayirlidir. Sayi saymak bütünü ile hayirlidir. Ancak borçlu olanlar için hayirli degildir. Çünkü alacaklinin onu sikistiracagina delalet eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada bes bin sayi saydigini gören kimse, düsmanina galip gelir. Yirmi ve yüz adet saymak da, böyledir. Yedi veya sekiz sayi saydigini gören kimse, üzüntü ve kedere düser. Dokuz adet saydigini gören kimse, müskül bir is için müfsit bir kavimle konusur. On sayisini saydigini gören kimse, tamamlanmis ve kemale ermis bir iste bulunur. Bazi tabirciler on adet saymak, hacca gitmeye isarettir, dediler. Kirk adet saydigini gören kimse, kendisine söz verilmis bir isin pesinde dolasir. Otuz adet saydigini gören kimse, tamamlanmayan yalan bir va'de kapilir. Ancak otuzdan sonra on adet daha oldugu vakitte, o va'de tamamlanir. Herhangi bir seyden bir adet, ilimle veya mal ile yahut koca ile ya da çocuk ile teklik davasinda bulunmaya isarettir. Bazen de bir sayisi, söhretini kaybetmeye ve ortagindan ayrilmaya isarettir. Tek sayi kendisiyle beraber baska bir sey bulunmayan Cenab-i Hakka (C.C.) isarettir. tki adedi düsmana galip gelmeye, üç adedi sözünü yerine getirmeye, dört adedi yeterli delile, bes adedi dinde süphe etmeye isarettir. Alti adedi de böyledir. Bazen alti adedi düsmana galip ve kendisine zit olanlara karsi delil getirmeye isarettir. Yedi adedinde hayir yoktur. Sekiz ve on adetleri yemin için veya haccda kurban bulamayan kimse için kefarettir. Rüyada, üzerinde Allah (C.C.)'in ismi yazili olan dirhemleri saydigini gören kimse O'nu tesbih eder. Üzerinde Allah (C.C.)'in ismi bulunan altinlan saydigini gören kimse, ilim ögrenir. Saydigi paralar resimli ise bunlari sayan kimse, dünya islerinden batil seylerle mesgul olur. Rüyada inci saydigini gören kimse, Kur'an'in Surelerim okur. Kiymetli tas saydigini gören kimse, unuttugu bir ilmi hatirlar veya onu ögrenir. Boncuk saydigini gören kimse, unuttugu bir ilmi hatirlar veya onu ögrenir. Boncuk saydigini gören kimse, bos seylerle mesgul olur. Eger yagli sigirlari saysa, üzerinden ucuzluk ve bolluk seneler geçer. Yükleriyle beraber erkek develer saydigini gören kimse, ziraatçi ise ve ekilmis ekini de varsa oraya yagmur yagar. Eger rüya sahibi vali ise, yüklerde bulunan mallarin kadir ve kiymeti nispetinde mala nail olur. Rüyada manda saydigini gören kimse, geçiminden sikinti ve mesakkata düser.