PHP Mysqli Veri Çekme, Php Veri Çekme


Php Mysqli Bağlantısı Yapma

// Veritabani bilgilerini girin

$servername = "localhost";

$database = "";

$username = "";

$password = "";

// Baglaniyoruz

$sql_baglantisi = mysqli_connect($servername, $username, $password, $database);

$sql_baglantisi->set_charset("utf8");

// Check connection

if (!$alf_baglanti) {

    die("Baglanti Hatasi: " . mysqli_connect_error());

}

?>

set_charset'i UTF8 yaparsanız PHP Türkçe Karakter Sorunu yaşamazsınız. 

Veritabanında da karakter kodlamasını utf8_general_ci yapmalısınız.

Php sıralı veri çekimi.

Php Mysqli Bağlantısı yaptıktan sonra veri çekmek için php sayfamıza aşağıdaki kodu yazabiliriz.

 

$PR_sql = $sql_baglantisi->query("SELECT * FROM tablomuz ORDER BY id asc");

while($Pr_cek = $PR_sql->fetch_assoc()){

$pro_id = $Pr_cek["id"]; // 876 olsun

$pro_title = $Pr_cek["title"]; // deneme basligi olsun

$pro_hit = $Pr_cek["hit"]; // 55 olsun

$pro_tarih = $Pr_cek["tarih"]; // 2020-04-24 olsun

$pro_durum = $Pr_cek["durum"]; // 1 aktif - 0 pasif olsun

?>

sayfamıza tablomuz'daki tüm veriler yazılır.

Php tek veri çekimi.

$PR_sql = $sql_baglantisi->query("SELECT * FROM tablomuz ORDER BY id asc");

$Pr_cek=mysqli_fetch_array ($PR_sql);

$pro_id = $Pr_cek["id"]; // 876 olsun

$pro_title = $Pr_cek["title"]; // deneme basligi olsun

$pro_hit = $Pr_cek["hit"]; // 55 olsun

$pro_tarih = $Pr_cek["tarih"]; // 2020-04-24 olsun

$pro_durum = $Pr_cek["durum"]; // 1 aktif - 0 pasif olsun

?>

sayfamıza en son eklenen tek veri yazılır. // asc olduğundan

Php Where kullanımı

//  $PR_sql = $sql_baglantisi->query("SELECT * FROM tablomuz where durum=1 ORDER BY id asc");

sadece durumu 1 olanları çeker ve peşpeşe listeler.

Php Asc ve Desc kullanımı

// ORDER BY .... den sonra eklenir. Listeleme a'dan z'ye veya tam tersi yapılabilir.

// ORDER BY id asc

// ORDER BY id desc

Php Limit kullanımı

// Çekilen verinin sınırını belirler. LIMIT veya limit şeklinde kullanılır.

// ORDER BY id desc limit 20

// 20 adet listeleme yapar.

// 5,15 yaparsanız 5'ten itibaren 15 adet listeler.

Kaynak: