Yazarlar / Recep ŞAHAN

Yazara ait yazılar

Müslüman İslamın Neresinde

İnandığı gibi yaşamayanlar yaşadıkları gibi inanmaya başlarlarmış. İslamın hayat veren ilkelerini hayatına geçirmeyen günümüz müslümanı yaşadığını din zannetmeye başlıyor. İslam dinini sadece vicdana hapsedilmiş kuru biri inanç bütünü olarak görüyor. Dolayısıyla din hayalden öte geçmiyor. Hayatında dine dair dişe dokunur pek bir şey yoktur. Olanlar da dinden değil çoğu kez din zannedilen geleneksel bir takım ritüellerden ibaret. Misal mevlid olayı ...

Hesap Vakti Yaklaştı

Hesap vakti yaklaştı, farkında mısınız. Ancak çevremize şöyle bir baktığımızda hiç de hesap-kitap-mizan-terazi varmış gibi yaşanmadığını üzülerek müşahede ediyoruz. Kur'an'ın ifadesiyle insanların hesaba çekileceği o gün iyice yaklaştı ama insan hala gaflet içinde, haktan hakikatten yüz çeviriyor.(Enbiya 21/1)  Sanki ahiret yokmuş gibi davranılıyor. Sanki ölümle her şey bitecekmiş gibi davranılıyor. Halbuki ölüm her şeyi bitirmeyecek.(Hakka69/ ...

Selam neden önemli

Allah'ın esmasındandır selam. Barış, esenlik ve huzur manasına gelir. Yüce yaratıcımız kendi ismini aynı zamanda dinimize ad olarak vermiştir. Allah katında din İslam'dır (Âl-i İmran 3/19) İslam ile selam aynı kökten türemiştir. Mensubu olduğumuz dinin adı barıştır yani.Dünyevileşmenin de etkisi ile Müslümanlar kendi değerlerinden uzaklaşmaktadırlar. Özellikle dini sosyal hayattan dışlamakta bir beis görmez oldu günümüz Müslümanları. SELAM da bunlardan ...

Peygamberimizi düğününüze davet edebilir misiniz

Aile toplumun temel taşıdır. Evlilik yolu ile kurulur. Evlilik de meşru bir nikâh ile olur. Nikâhsız birliktelikler meşru değildir. Nikâhsız kadın erkek birlikteliğinin adı zinadır. Zina da toplumu bozan, nesli bozan bir iğrenç bir fiildir. Yüce yaratıcı o yüzden zinaya yaklaşmayın… (İsra 17/32)diye ferman buyurmuştur.Evlenmekten maksat neslin devamını sağlamak ve fıtrî olan şehevi ihtiyacı meşrû yoldan gidermektir ki bu da ancak meşru bir nikâh ile olur. Ni ...

Babamı kaybettim ama vatanımı kaybetmedim

Babamı kaybettim ama vatanımı kaybetmedim. Bu cümle bir 15 Temmuz şehidinin oğluna ait. Bacağımı kaybettim ama vatanımı kaybetmedim Bu cümle de bir bacağını kaybetmiş bir 15 Temmuz gazisine ait. İşte milli ruh budur. Biz 15 Temmuz'da destanı böyle yazdık milletçe.Bundan tam yedi sene evvel FETÖ'cü hainlerce gerçekleştirilen hain darbe girişimi işte bu ruh ile engellendi de hainler başaramadılar. Fetö kökü dışarıda bir örgüt. Bir zamanlar cemaat ya da hi ...

Çocuklarımız din eğitiminde fakir bırakılmasın

İnsan yaratılışı gereği neslinin devamını ister. Bunun için de evlenip yuva kurar. Böylece nesli devam eder. Ancak bir müslüman için hayırlı nesiller yetiştirmek, rüku-secde eden, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan imanlı nesiller yetiştirmek esastır. Aksi takdirde büyük mahkemede işimiz çok zordur. Zira dünyaya getirdiğimiz çocuklardan sorumluyuz. Bu sorumluluk sadece karnını doyurmak, elbise almakla yerine getirilen bir sorumluluk değildir şüphesiz. Asıl sorumluluk a ...