Yazarlar / Recep ŞAHAN

Yazara ait yazılar

Merhamet ve sokak hayvanları meselesi

Merhamet, insanı insan yapan  önemli hasletlerden biridir. Yüce Yaratıcımızın bize en büyük nimetidir belki de. Yine merhamet Rabbimizin er-Rahman isminin bir tecellisidir. Kalp inceliği, gönül yumuşaklığıdır. Kalbin sevgi ve şefkat  ile dolma halidir merhamet. Merhametli bir kalpte kin, öfke ve intikam duyguları asla olmaz. Merhametli bir kalp can taşıyan her varlığa hatta tüm mevcûdata sevgi penceresinden bakar ve hayatını ona göre dizayn eder. Bu manada ...

Gelecek Kaygısı

Şu üç günlük  dünyada nice planlarımız vardır geleceğe dair. Aynı zamanda kaygılıyız da geleceğimizden. Acaba geçinebilecek miyiz. Acaba maaş yeter mi. Çocuklarımızı okutabilir miyiz, onları evlendirmeye gücümüz olur mu. Bunun için türlü-türlü planlarımız vardır hayata dair. Ancak dünyevileşmenin bir yansıması olarak nerdeyse tüm planlarımız mezara kadardır. Daha ilerisine dair ciddi manada bir hazırlık da yoktur. Belki dilde var ama hayatta uygula ...

İlahi Lutuf Aile

Yüce Yaratanımız insanı bir kadın ve bir erkek olarak yaratmıştır.(Hucurat 49/13) Yani insan ancak kadın ve erkek ile var olabilir. İnsanın türünü devam ettirmesi için mutlaka böyle olmak zorundadır. Yine yüce Yaratıcımız ruhlarımızın sükûnete ve huzura ulaşması için bize aile olma gibi büyük bir nimeti vermiştir.(Rum 21)Esasen Rabbimizin eşler yaratması, yani evlilik aslında Rabbimizin ayetlerinden, varlığının ve kudretinin delillerindendir. (Rum 21) Yani ...

HZ.Muhammed Bizim Neyimiz Oluyor

Allah insanı en güzel kıvamda yarattı. (Tin 4) Özel yarattı, ruhundan üfürdü. (Secde 9) Kainatı insanın emrine verdi.(Bakara2/29, Casiye 45/13) Allah insana onur verdi, şan şeref verdi. (İsra 70) İnsanı muhatab aldı. Peygamber gönderdi. Kitap gönderdi. Ve Allah insanı eşyanın bilgisi ile donattı. Yani ilk insan özel yaratıldı ve bilgi ile donatıldı. (Bakara 2/31) Yani ilk insanlar CAHİL değildi. İLKEL değildi. İşte İNSAN böyle mükemmel yaratıldı. İşt ...

Peygamberimiz, Cami ve İrşad

Yeryüzünde mabed olarak yapılan ilk bina Kâbe'dir. (Âl-i İmran 3/96) Tarihi insanlık kadar eski olan Kabe tevhidin merkezi konumundadır ve milyonlarca müslümanın dünyanın dört bir tarafından kesintisiz her daim yöneldiği kıbledir. Camiler ise Kabe'nin birer şubeleridir. Bu bakımdan camiler bir müslüman için hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır.Allah Rasulü(sav) miladi 622'de Yesrib'e hicret etti. İşte bundan sonra Yesrib Medine oldu. Hem de Medine-i Münevvere (Nurlu ...

Muhacir ya da Fatih Olmak

Hicretin üzerinden altı sene geçmişti. İslam Yesrib'i Medine'ye çevirmişti. Yesrib Medine-i Münevvere olmuştu. Lakin Allah Rasulü ve ashabı Kabe'den uzaklardı. Kabe gözlerinde tütüyordu adeta. İşte bu hasreti bitirmek üzere Rasulullah(sav) beraberindeki 1400 kadar sahabesi ile birlikte Miladi 628 senesinde Kabe'yi ziyaret maksadıyla Medine-i Münevvere'den silahsız vaziyette yola çıktılar. Ne var ki Mekke'ye 20 kilometre kadar mesafede, Hudeybiye'de durdurularak Mekke'ye g ...