Yazarlar > Recep ŞAHAN

Kurban Notları


Kurban kelime itibariyle yaklaşmayı ifade eder. Buradan yola çıkarak  kurban  kesmenin salt bir hayvan boğazlamak olmadığını çıkarabiliriz. Nitekim her hayvan boğazlama eylemi kurban ifade etmiyor. 

Kur'an'ın da ifade ettiği gibi kurbanın ne eti ne de kanı Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşan takvadır.(Hac22/37) Bu bakımdan kurban ibadetini yerine getirirken olayı kavurmaya indirgememek lazım. Burada takvayı gözetmezseniz, Allah için bir ibadeti yerine getirdiğinizi dikkate almadan bir hayvanı boğazlarsanız-Allah muhafaza-neticede size kavurma kalır.

Esasen ibadetlerde esas olan niyettir, samimiyettir. Nice oruç tutanlar vardır ki bu oruç karşılığında onlara açlık kalır. Nice  namaz kılanlar vardır ki bu namaz karşılığında onlara yorgunluk kalır. (Hadis:İbn Mace, Sıyam 21) Kurbanda da yanımıza sadece kavurma kalmaması için ihlas ve samimiyet konusuna azami dikkat edeceğiz. 

Kurbanda esas olan yaklaşmaktır. Kurban ibadeti iki cihetten yaklaştırır. Birincisi Hakk'a ikincisi halka yaklaşma. Yani biz Kurban keserek evvela manen Allah'a yaklaşmış oluruz. Tabi kurban aynı zamanda “paylaşma” ifade ettiğinden paylaşarak da fakire yaklaşmış oluruz. Kurban  varsıl ile yoksul arasında bir köprü oluyor. Esasen tüm mali ibadetlerin böyle bir sosyal fonksiyonu vardır.

Kurban malın şükrüdür. Her nimetin şükrü kendi cinsinden olması gerektiğine göre malımızın şükrünü ifa etme yollarından biri de kurbandır. Bu sebeple kurban keserek çok yönlü bir kazanç sağlamış oluyoruz. Takvanın yanı sıra şükrümüzü de ifa etmiş oluyoruz.

Kurban ibadeti her hayvandan olmaz. Koyun, keçi, sığır ve deve cinsinden olmalıdır ki bu hayvanların belli bir yaşa gelmiş olması lazımdır. Koyun ve keçi bir yaşını doldurmalıdır. Keçide mutlaka bir yaş şartı var. Koyunda ise altı ayını doldurmak kaydıyla annesi gibi bakımlı ise kurban olur. Deve 5 yaşını doldurmalı. Sığırda ise 2 yaş şartı vardır. Burada kapak atma meselesi de önemli. Dikkat etmek lazım. Piyasada bu işin hile-hurdasını yapanlar da var. Aldanmayalım. Uzmanına göstererek alalım. İki yaşını kesin olarak dolduran bir sığırın kapak atmaması kurban edilmesine mani değildir. Diğer taraftan kapak attığı halde henüz iki yaşını doldurmayan hayvan “kurban olmaz. Ancak doğumu kesin olarak bilinmiyorsa kapak atma denilen iki ön dişin çıkması kurban edilmesi için ölçü sayılır ve kurban olarak kesilebilir. 

Kurbanı bizzat biz kesebileceğimiz gibi VEKALET YOLU İLE de kestirebiliriz. Bulunduğumuz şehirde, ülkede veya dünyanın herhangi bir ülkesinde kestirebiliriz. Bu noktada Türkiye Diyanet Vakfı yurtiçi ve yurtdışında Vekalet Yolu İle Kurban Kesim Organizasyonu yapıyor. Kurbanlarınızı eğer vekaletle kestirmek isterseniz müftülükler, TDV şubelerimiz, cami görevlilerimiz sizlere yardımcı olacaklardır. Ya da TDV'nin https://bagis.tdv.org/ sitesinden de vekalet verebilirsiniz. Kurban bedelleri yurtiçi 975 TL, yurtdışı 825 TL

2019 yılında  TDV-DİB organizasyonu ile  yurtiçinde 278 kesim noktasında, yurtdışında 149 ülkenin 443 kesim noktasında 6500 TDV gönüllüsü ile  453 bin 500 hisse kurban kesilerek yaklaşık 20 milyon muhtaca ulaştırıldı. (Not: Kurbanla alakalı sıkça sorulanlara https://dosya.diyanet.gov.tr/DIYKDosya/YayinDosya/8eeb453c-cd0a-46dc-aa9f-fa9408235cb4.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.


Okunma Sayısı: 66