"Yüzme havuzlarında nasıl önlemler alınmalı"

Sıcaklıkların artmasıyla kullanımı artan havuzlarda gereken önlemlerin alınmasının önemine dikkat çeken uzmanlar, boğulmaların önüne geçilmesi için cankurtaran bulundurulması gerektiğini vurguluyor.

246

Yüzme havuzlarının çevresinde mutlaka bariyer bulundurulmasının önemini belirten uzmanlar, ıslak zeminlerin de düşme ve yaralanmalara davetiye çıkardığı uyarısında bulundu.

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, yüzme havuzları ile ilgili sağlık ve güvenlij koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Havaların ısınmasıyla birlikte havuz gibi ıslak alanlara ilginin arttığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, Artan kullanıcı ve kullanım sıklığı ile ıslak alanlarda düzenli bakımlar ve güvenlik önlemleri dikkate alınmadığı zaman insan sağlığı için tehdit oluşmasına neden olmaktadır. dedi.

Düzenli kontroller mutlaka yapılmalı

Özellikle ıslak alan kullanımında en çok tercih edilenlerin başında yüzme havuzlarının geldiğine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, Yüzme havuzları, düzenli kontrollerin, periyodik bakımlarının ve çevresinde güvenlik tedbirlerinin alınması gibi sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Yüzme havuzları genellikle her ay İl Sağlık Müdürlükleri tarafından uygunlukları denetlenmektedir. Yüzme havuzları ile ilgili asgari koşulların sağlanmasında birincil sorumluluk işletmecilerde olduğu gibi toplu yaşam alanlarına ait ortak yüzme havuzlarında ise site yönetimi sorumlu tutulmaktadır. 

Yüzme havuzlarında bu önlemlere dikkat

Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, yüzme havuzlarındaki asgari gereklilikleri şöyle sıraladı:

•Boğulmaların önüne geçebilmek için havuz derinliği 1,50 metre yükseklikten fazla olması durumunda cankurtaran bulundurulması gerekmektedir. 

•Çocuk havuzları yüksekliği 50 cm den fazla olmamalıdır. Eğer, uygun alan bulunmuyorsa derin havuzun bir köşesi çocuk havuzu olarak düzenlenmesiyle güvenli kullanım alanı yaratılabilir. 

•Herhangi bir boğulma riskine karşı can güvenliğini sağlamak için can simidi gibi kurtarma ekipmanları bulundurulmalıdır. Kurtarma ekipmanlarının yanı sıra ilk yardım çantası olası yaralanmalara karşı tüm gerekli malzemelerle donatılmış halde hazırda tutulmalıdır. 

•Yüzme havuzu kenarında acil durumlarda kullanılmak üzere telefon bulundurulmalıdır. 

•İstanbul İtfaiyesi tarafından yayınlanan Su ve Dalma Güvenliği Tavsiyesi'ne göre 5 yaş altındaki çocuklar en yüksek riski taşımaktadır. Bu nedenle refekatçisi olmadan yüzmelerine izin verilmemesi tavsiye edilmektedir. 

Islak havuz çevresinde de tedbirler alınmalı

Boğulmalar dışında ıslak alan kullanımlarında ikincil tehlikenin ıslak alan çevresi olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, şunları söyledi:

•Islak zeminlerin neden olabileceği kayıp düşmeler ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, havuz ve çevresinde olası tehlikelere karşı bilgilendirme levhaları mutlaka asılmalıdır. 

•Havuzun çevresinde derinlik bilgi levhaları kullanıcıların görebileceği şekilde havuz kenarına en az 4 yönde yazılmalıdır ve dalışın yasak olduğunu belirten güvenlik işaretlerinden faydalanılmalıdır. 

•Yüzme havuzu çevresindeki yürüme alanı, duş yeri ve çevresinin zemini düzgün ve kaymaya yol açmayan malzemeden yapılmalıdır. Boşaltma mazgalı mutlaka kapalı durumlarda bulunmalıdır. Özellikle konut havuzlarında tahliye boruları yuvarlak kapaklarla kapatılmalı, kapaklarda ve çatlak veya eksik vida olmamalıdır.

•Elektrik tesisatının mevzuata uygunluğu her yıl yetkili firmalar veya Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenli olarak yapılmalı ve işletmeci veya site yönetimi tarafından takip edilmelidir. 

•Havuz içinde veya çevresindeki elektrik akımının 50 Voltun altında tehlikesiz gerilim olarak nitelendirilen koşulu sağlamasına mutlaka dikkat edilmelidir.

•Havuz içi temizliğinde kullanılan filtre sistemlerinin vakum oluşturmayacak şekilde uygulanması ve suyun temizlenmesi için havuzda yer alan filtre kapaklarının (kırık, çatlak veya boşluklu olmaması) uygunluğu düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

•Islak alan kullanımlarında bir diğer tehlike kaynağını ise havuz kimyasalları oluşturmaktadır.

•Havuz kimyasalları, su da hızla üreyebilen bakterilere karşı yüzücülerin sağlık hallerinin devamlılığının sağlanmasında önemli bir koruyucu olarak kullanılmaktadır. 

•Havuzun arınık işlemlerinden sorumlu kişilerin mutlaka eğitilmesi gerekmektedir. Havuz arınık işlemleri sağlanırken, uygulayıcının gerekli kişisel koruyucu donanımlar kullanması, kullanılan kimyasalların saklanması gibi konularda yeterli bilgi ve donanıma sahip olması sağlanmalıdır. 

•Havuz kimyasalları sadece yetkili kişi/kişilerin erişebileceği şekilde kilitli ve direk gün ışığına maruz kalmayacak dolaplarda muhafaza edilmelidir. Bu dolapların üzerinde içerdiği kimyasalların tehlike derecesine göre bilgilendirme levhaları asılmalıdır.

•Ek olarak, havuz suyu yılda en az bir defa boşaltılarak genel temizlik yapılması gerekmektedir.

Havuz çevresinde bariyerler oluşturulmalı 

•Havuzların çevresi en az 120 cm yüksekliğinde güvenlik bariyerleri/korkuluklar oluşturulmalıdır. Böylece havuz diğer ortak kullanım alanlarından fark edilecek şekilde ayrıştırılmalıdır. 

•Güvenlik için oluşturulan korkuluk veya bariyerlerin görüş açısını engellemeyecek şekilde olması tercih edilmelidir. Güvenlik bariyeri olarak, PVC esaslı malzemeler tercih edilebilir. Çünkü PVC esaslı malzemeler genellikle gelen darbelere ve korozyona karşı dayanıklıdırlar. Ayrıca kullanıcılar tarafından da uygun görüş imkânı sunmaktadır. 

•Havuza giriş olarak belirtilen kapının kullanım saatleri dışında kilitlenebilir mekanizmada olması sağlanmalıdır.

•Havuz çevresinde takılıp düşmeye neden olabilecek eşyalara karşı her gün düzenli olarak kontrol edilmelidir.

•Havuz çevresinde herkes tarafından görülebilen, okunaklı ‘Havuz Kullanım Talimatları’ asılmalıdır. 

•Havuzların karanlık ya da görüşün azaldığı durumlarda mutlaka fark edilebilir olması, havuz içi ve dışı aydınlatmalarının yapılması sağlanmalıdır. 

•Özellikle açık alan havuzları, kullanılamadığı veya havuzun boş olduğu durumlarda üzerleri güvenlik ağları ile örtülmelidir. Havuzlara düşme veya yaralanma durumlarının önüne geçilmelidir. 

Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, tüm bunlara ek olarak COVİD-19 salgın sürecinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen ıslak alanların tümünde pandemi ile ilgili tüm kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurgulayarak “Havuzlarda sağlık ve güvenlik tedbirlerinin uygunlanması, her gün düzenli olarak yapılması, site yönetimi veya işletmeci tarafından takip edilmeli ve yapılan işlerin kayıt altına alınması gerekmektedir.” dedi.

Periyodik kontroller aksatılmamalı

Islak alan kullanımları ile ilgili sağlık ve güvenlik tedbirlerinin sürekliliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, Tüm bu asgari koşulların bir defaya mahsus olarak yapılmış olması hukuki olarak sorumlu kişileri muaf tutmamaktadır. Bu nedenle, periyodik kontrollerin düzenli olarak yapılması, takip ve denetimlerin sağlanması konusunda işletmecilere veya site yönetimlerinin rolü önemli olmaktadır. diye konuştu.Giriş: 26 Ağustos 2021 | Güncelleme: 26 Ağustos 2021 | Okunma: 246


Kaynak: Ayşegül Erben
Bu karekodu kullanarak haberi telefonunuzda görebilir ve paylaşabilirsiniz.