"Tarihi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Kürtün Sempozyumu Yapıldı"

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinin tarihi, sosyal ve kültürel yönleriyle ele alındığı Kürtün Sempozyumu yapıldı.

358

29 – 30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve Onur Kurulu Başkanlığını Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever üstlendiği sempozyumda sunulan bildiriler kitap haline getirilerek kültür envanterine dahil edilecek.

Gümüşhane Valiliği, Milli Savunma Üniversitesi, Kürtün Kaymakamlığı, Kürtün Belediyesi ve Özkürtün Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen program Mahmut Oltan Sungurlu Kültür Merkezinde, Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı, Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Köse'nin tanıtım konuşması ile start aldı. 

Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen ise sempozyum açılışında yapmış olduğu konuşmasında, Kürtün tarihinde ilk defa düzenlenecek olan bu sempozyumun Kürtün’ün tarihi, kültürel ve sosyal dokusunun ortaya çıkarılması açısından olduğu kadar, 12. ve 13. Yüzyıldan itibaren bir Çepni yurdu olarak karşımıza çıkan Kürtün’ün İpek Yolu üzerinde önemli bir geçiş yolu oluşturduğunu ifade ederek, yöreye ve bölge tarihine ışık tutanağının altını çizerek, yerel yönetimler olarak tüm buraların tanıtımını yapıp insanlarımızı bölgeye çekip turizm ilgi alanıyla buluşturmak istediklerini belirtti.

Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen konuşmasında ayrıca bu sempozyumun düzenlemesinde katkı sunan, uzaktan yakından gelerek katılım sağlayan başta değerli akademisyenler olmak üzere, tüm belediye başkanlarına, basın mensuplarına,  Giresun Medya Platformu üyelerine Kürtün Kaymakamına, Öz Kürtün Belediye Başkanına ve Gümüşhane Valisine teşekkürlerini ileterek, konukları selamladı.

Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı ise sempozyumda katılımcılara hitaben yapmış olduğu selamlama konuşmasında, Kürtün tarihinde ilk olacak bu sempozyumun önemine değinerek,  geçmiş tarihin tasnif edilerek Günyüzü'ne çıkarılmasının, Gelecek kuşaklara aktarılması ve tarih bilincinin oluşturulması açısından büyük önem taşıdığının altını çizerek tüm katılımcıları selamladı.

Tarihi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Kürtün Sempozyumunun Akademik açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. İlhan Şahin ise konuşmasında Osmanlı İdarî Teşkilatında Kürtün ve Kürtün'e Bağlı Yer Adları Üzerine Bazı Tespitler sunumunu gerçekleştirdi. Şahin bölge ile alakalı belgelerin 1486 yılından itibaren salname kayıtlarında yer aldığını, bölgenin Osmanlı egemenliğine geçişi öncesinde Çepni Beyliklerinin himayesinde olduğunu, bu beylerin hizmetinde bulunan zümrenin tımar sistemi ile idare edildiğini, salname kayıtlarında bölgenin Zeamet-i Kürtün adı altında zikredildiğini, Yavuz Sultan Selim'in Trabzon şehzadeliği esnasında ki bazı yarışmada Kürtün bölgesinin ahalisinin Çepniler den oluştuğunu, yine Kürtün ve havalisinde beş köyün Trabzon'u tımarına dahil olduğunu belirterek bey olarak anılan bu zümrenin çok daha önceden bölgenin İslamlaşması ve Türkleşmesinde önemli bir rol aldığını ifade etti. 

Sempozyumda Türkiye'nin çok sayıda üniversitesindeki akademisyenler tarafından Kürtün'ün eski çağ tarihi, Oğuz Fethinden öncesi, Osmanlı Türkleri tarafından fethi, Kürtün Çepni Beyleri, Kürtün’de sosyal hayat, Güvenç Abdal Ocaklı Çepniler, Yayla-Oba adları, maden ocakları, nüfus hareketleri, Kabaktepe taarruzu, kültür varlıkları, kaleler gibi çok sayıda konu hakkında sunum yapılarak dinleyiciler bilgilendirildi.

Sempozyumda iki gün boyunca bilimsel sunumlar yapıldıktan ve sonuç bildirisi okunduktan sonra Kürtün'ün tabii güzellikleri olan Örümcek Ormanları ve Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı ziyaret edildi. Daha sonra Kabaktepe Şehitliği, Güvenç Abdal'ın temsili mezarının olduğu Güvende Yaylasındaki mezarlığı ziyaret edilerek kabri başında dualar okundu. 

Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen ve Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı son ana kadar bilim adamı katılımcıları yalnız bırakmadı ve katkısı olan herkese teşekkür ettikten sonra herkesle tek tek vedalaşarak ayrıldılar. Giriş: 30 Eylül 2023 | Güncelleme: 30 Eylül 2023 | Okunma: 358


Kaynak: Şaban Kutlu
Bu karekodu kullanarak haberi telefonunuzda görebilir ve paylaşabilirsiniz.