Rüyada Vedalaşma Görmek

443

Rüyada vedalaşmak; rütbenin gitmesine, hanımını boşamaya, hastanın ölümüne yahut bir vatandan diğer vatana göç etmeye ya da bir sanattan diğer bir sanata geçmeye işarettir.
Rüyada hanımıyla vedalaştığını gören kimse hanımını boşar. Bazıları da demişlerdir ki, rüyada vedalaşmak, veda edenin ölmesi veya herhangi bir sebeple ayrılmasına işarettir. Vedalaşmak, iki ortağın ayrılmasına, valinin azline ve tüccarın zarara uğramasına işarettir. Bazı tabirciler ise vedalaşmanın güzel olduğunu söylemişlerdir. Buna göre vedalaşmak, boşadığı kadınla tekrar dönmeye, ortakların anlaşmasına, tüccarın kazancına, valinin vazifesine dönmesine ve hastanın iyileşmesine işarettir.
Rüyada veda selamı vermek, işiten ve söyleyen için çok iyi değildir. Yine vedalaşmak, evlenmek isteyen kimsenin evlenememesine, ortakların ayrılmasına ve hasta kimsenin ölümüne işarettir.
Rüyada vedalaşmak ne demek, hasta için onun ölümüne işarettir. Vedalaşmak hanımını boşamaya, yolculuğa ve vedalaştığı yerin kıymetince hayır ve şerden veya zenginlik ve fakirlik gibi insanın bulunduğu durumundan ayrılmasına işarettir. Veda, boşadığı hanımına yeniden dönmeye, tüccarın ticaretine ve memuriyetten alınmış bir kimsenin tekrar vazifesine alınmasına işarettir.
Rüyada vedalaştığını görmek, yolcunun gelmesine de işarettir. Bazen vedalaşmak, ağlamak ve ayrılığa; bazen de vedalaşmak hastanın şifa bulmasına işarettir.
Rüyada bir yere gitmek için bir yakınınıza veda ettiğinizi görmek, işinizi kaybedeceğinize ve işinizden ayrılacağınıza; hastanız varsa ağırlaşacağına ve benzeri felaketlere uğrayacağınıza delalet eder.
Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyasında eşiyle vedalaştığını gören eşinden boşanır. Arkadaşlarından birine veda ettiğini gören ya ölür veya ondan ayrılır.
Kirmani’ye göre; rüyasında bir topluma veda ederek ayrıldığını gören veya onların kendisine veda ettiklerini görenin bulunduğu durumunda bir değişiklik olur ve bir daha eski haline dönemez.
Es Salimi’ye göre; rüyada veda ettiğini görmek, 5 şekilde tabir olunur: Ayrıldığı eşiyle yeniden evlenmek, bir iş hakkında ortaklarla anlaşmak, ticaret, bir işte vekil ise vekaleti sahibine iade etmek, hastalıktan iyileşmek.