Rüyada Vasi Görmek

407

Vasi: Ölünün vasiyetini yerine getirmeye tayin edilen adam.
Bir kimse rüyada kendisinin vasi ilan edildiğini görürse, bu rüya altı şekilde tabir edilir.

Haber verilen şeyin doğru olduğuna,
Ona bir işin havale edilmesine,
Onun şanının yüce oluşuna,
Fazla bilgili olduğuna,
Kırk yaşını aşmış olmasına,
Allah (C.C.)’ın himayesinde bulunduğuna, delalet eder.