Rüyada Ateş Görmek Ne Anlama Gelir?

2350

Rüyada ağzından ateş çıktığını görmek, yalan ve iftiraya; yanınızda tutuşturulmuş ateş olduğunu ve bunun size zarar verdiğini görmek, size hayır ulaşacağına; büyük bir ateşte odunların yandığını görmek, o bölgede fitne ve savaş çıkacağına; insanların evlerinin kapısını ateşe vermek, düşmanınıza karşı zafer elde edeceğine delalettir.

İmam Cafer Sadık: Ateş görmenin yirmi beş tabiri vardır:

1-Fitne 2-Silah 3-Fesat 4-Yorgunluk 5-Husumet 6-Çirkin sözler 7-İnsanların işine mani olmak 8-Hâkimin hışmı 9-Cezalandırma 10-Nifak 11-Çıkmaza girme 12-İlim ve hikmet 13-Hidayet yolu 14-Musibet 15-Korku 16-Yanmak 17-Hizmet 18-Veba 19-Menenjit 20-Suçiçeği 21-İşlerin açılması 22-Erdem 23-Haram mal 24-Rızık 25-Menfaat.


Rüyada ateş parçaları yemek, yetim malı yediğinize veya yiyeceğinize işarettir. “Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.”[65]

Rüyada ışığı olmayan bir ateşin sizi yaktığını görmek, menenjit hastalığına yakalanacağınıza; aynı ateşin ışık saçtığını görmek, sizden veya yakınlarınızdan halkın beğendiği ve övgüyle andığı evlatlar türeyeceğine, yanan ateşin miktarı kadar mal ve büyüklük elde edeceklerine delalet eder.

Rüyada savaş meydanında ateş görmek, yanan ateş miktarınca suçiçeği, veba, menenjit vb. gibi ani ve ölümcül hastalıklar görüleceğine yorulur. Aynı ateşi pazarda görmek, pazar esnafının insafsızlık, dinsizlik ve yalancılık üzere olduğuna işaret eder.

Rüyada bir denize ateş düştüğünü görmek, o bölgedeki hüküm sahibinin yöre halkının malına zorla el koyup onlara zulmedeceğine; bilinmeyen bir yerde ateş olduğunu görmek, dinsizliğe; birinin elbisesine ateş düştüğünü görmek, o kişinin bela, korku ve endişe içinde olacağına; ateşin içine düştüğünü görmek, sıkıntıya düşeceğinize işarettir.

Hz. Danyal (A.S.): Ateşin canınızı yakmadığını görmek, murada yaklaşmak ve işteki zorluğun çözülmesi demektir.

Rüyada birinin sizi ateşe attığını ve ateşin sizi yaktığını görmek; bölgedeki söz sahibi birinin size zulmedeceğine, ama yakında o zulümden kurtulacağınıza ve iyi bir haberle müjdeleneceğinize işarettir. “Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol, dedik.”[66] Aynı rüyada ateşin sizi yakmadığını görmek, istemediğiniz bir yolculuğa çıkacağınıza işaret eder.

Rüyada kor ateş görmek, ateşli bir hastalığa yakalanacağınıza; ateşin vücudunuzu yaktığını görmek, yanan miktar kadar sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.

Rüyada evin kapısına alevli bir ateş düştüğünü, bedeninizin tamamını yaktığını ama kalbinde bir korku oluşmadığını görmek; soğuk algınlığı, veba, suçiçeği, kızamık vb. hastalıklar karşısında zayıf düşeceğinize işaret eder.

Rüyada ateşin çevrenizi kuşattığını görmek, ateş miktarınca haram mal elde edeceğine; aynı ateşin dumanla karışık olduğunu görmek, haram mal yüzünden sıkıntı, hastalık, savaş veya düşmanlıkla karşılaşacağınıza yorulur.


Allame Meclisî: Ateş görmek, zarara işarettir.

İbn-i Sîrîn: Ateş yakılan yer, herkesin gidip geldiği yere; ateş yakılan yere gitmek ve orada size bir şey verildiğini görmek, verilen miktar kadar zillet ve rezillik yaşayacağınıza, ancak sonunda kötülükten kurtulacağınıza ve daha önce yaptıklarınızdan dolayı pişman olacağınıza delalettir. Kıvılcım görmek, kötü bir söz işiteceğiniz anlamına gelir.

Rüyada kıvılcımların üzerinize sıçradığını görmek, şiddetli bir belaya veya aşka; parlak bir ateş sayesinde yönünüzü bulduğunuzu görmek, zahit olacağınıza; ateşin ışığının dimdik durduğunu görmek, bahtınızın oracıkta olduğuna işarettir.

Rüyada evinizin ateş kıvılcımlarıyla aydınlandığını görmek, iş bakımından kariyerinizin yükseleceğine ve bahtınızın açılacağına; bu kıvılcımları yok ettiğinizi görmek, aile içinde anlaşmazlık çıkacağına ve bu işin sonunun yargıya varacağına işarettir.

Kirmanî: İnsanlara alev topu attığınızı görmek, halk arasında düşmanlık çıkaracağına; dükkânınıza veya malınızın arasına ateş düştüğünü görmek, elinizdeki malın heder olacağına veya yapacağınız bir ticarette malınızı üç kat pahalı satacağınıza ve bu konuda kimseye acımayacağınıza işarettir. Başkasının evine ateş düştüğünü görmek, o kişinin söz sahibi birinin eline düşeceğine ve fitneleriyle yüzleşeceğine delalet eder.

Rüyada ateşin elbisenizi yaktığını görmek; akrabalarınızla bir sorun yaşayacağınıza veya dünya malından ötürü üzüleceğinize işarettir. Herhangi bir yerde büyük bir ateş görmek, o yörede fitne ve savaş olacağına; yanık bir şey görmek, kadınlar yüzünden biriyle sorun yaşayacağınıza; bir şehir, mahalle veyahut eve, orayı tamamen yakıp kül edecek şekilde ateş düştüğünü ve alevlerinin yükseldiğini görmek, o yörede şiddetli bir savaş çıkacağına veya bir salgın hastalığının yayılacağına işaret eder.

Rüyada ateşin bazı şeyleri yaktığını, bazı şeyleri yakmadığını görüp korkuya kapılmak, o yörede savaş çıkacağına; alevsiz ateş görmek, şiddetli hastalığa; ateşle karışık duman görmek, işlerde endişe ve korkuya; gökten ateş düştüğünü ve bir bölgeyi yaktığını görmek, yukarıda belirtilen fitne ve belanın o yöre halkının başına geleceği anlamına gelir.

Rüyada alev saçan korkunç bir ateşin belirli bir yere düşüp etrafa zarar verdiğini görmek, o yöre halkı arasında tartışmaların baş göstereceğine; yerin altından korkunç bir ateşin çıktığını ve gökyüzüne doğru yükseldiğini görmek, o yöre halkının, Allah dostlarıyla iftira ve yalan yoluyla mücadele edeceğine işarettir.

Rüyada ateşin bir yerden başka bir yere düştüğünü, ancak zarar vermediğini görmek; menfaat elde edeceğinize, fakirseniz zenginleşeceğinize işarettir. Bir yere kıvılcım düştüğünü görmek, o bölgede savaş veya fitne çıkacağına; aynı kıvılcımların oldukça büyük olduğunu görmek, o bölgeye ilahî azabın geleceğine yorulur.


“Üç kola ayrılmış, bir gölgeye gidin. Ki ne gölgelendiren ne de alevden koruyandır. O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir.”[67] İnsanların arasına kıvılcım düştüğünü görmek, bölge halkı arasında husumet çıkacağına işarettir. Bir yere ateş etmek veya ateşle oynamak, çok çirkin söze işarettir.

Cabir Mağribî: Elinizde parlak bir ateş olduğunu görmek, hükümet işinde görev yapacağınıza; aynı ateşin dumanı olduğunu görmek, işinizden endişe edeceğinize; aynı ateşin elinize girip kaybolduğunu görmek, işinizde haram mal elde edeceğinize; insanlara ateş verdiğinizi görmek, davranışlarınızla insanlara zarar vereceğinize ve halkın nefretini kazanacağınıza; ateşte yemek pişirip yemek, güzel sözler işiteceğinize işarettir.

İsmail Eş’as: Gökyüzünden yağmur gibi ateş yağdığını görmek, o yörede hüküm süren kimselerin kargaşa çıkararak kan akıtacaklarına işaret eder.

Rüyada gökyüzünden gelen bir ateşin yere düşerek yiyecekleri yaktığını görmek, ibadetlerin Allah katında kabul olduğuna işarettir. [“Doğrusu Allah bize, (gökten inen) ateşin yiyeceği yakıp (kül edeceği) bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti, diyenlere de ki…”[68]]

Gökyüzünden ateşin geldiğini, ama kimseyi yakmadığını görmek; bir ilahî azabın yaklaştığına delildir. [“Bugün birbirinize ne fayda, ne de zarar vermeye gücünüz yeter. Biz zalim olanlara, yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın, diyeceğiz.”[69]

Rüyada büyük bir ateşin başında ısındığınızı görmek, nüfuz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza; ateşin üzerine bir şeyler dökmek, dünyevî işlerinizi sonlandırdığınıza işarettir. Gökten ateşin düştüğünü ve çayırları yaktığını görmek, bölgede ani ölümlerin yayılacağı anlamına gelir.

Rüyada büyük bir ateşin minare veya kubbeyi yaktığını görmek, bölgede yaşayan söz sahibi birinin öleceğine; yerden çıkan bir ateşin alev saçtığını görmek, bölgede gizli bir define olduğuna işarettir.

Çağdaş Ulema: Ateşin alev aldığını görmek, bir yakınınıza âşık olacağınıza; ateşi aşırı dumanlı görmek, bir felaket veya sorunla karşılaşacağınıza; bayırda ateş yakmak ya da görmek, gönlünüze göre bir dost edineceğinize; ateşin etrafında dans etmek ya da başkalarını bu işi yaparken görmek, sevindirici bir haber alacağınıza delalet eder.

Rüyada ateşe düşmek, büyük bir zarara uğrayacağınıza işarettir. Ateş kıskacı görmek, zor bir durumla karşılaşacağınıza; soba veya ocakta ateş görmek, çocuk sahibi olmak için plan yapacağınıza veya çocuklardan yana sevineceğinize; soba veya ocaktaki ateşi söndürmek, ciddi bir hastalığa yakalanacağınıza işarettir.