Orak Nedir?


760

Orak, Hayvancılık ve tarımın yaygın olduğu yıllarda vadisinin merkez ve köylerinde kullanılan bir alettir.

Orak, Ekin, Ot, Güllük, Mısır biçmek için kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla buna bağlı bir saptan oluşan biçme aracı. Orak ağaç budamak, ot biçmek anlamlarına gelir.

Orak, Bilhassa engebeli alanlarda, tırpanın giremediği alanlarda kullanılır.

Kaynak: Harşit Vadisi