"Kademeli Elektrik Tarifesi Nedir?"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 10707 no’lu kararı ile, 01.01.2022 tarihi itibarıyla ‘Kademeli Elektrik Tarifesi’ uygulamasına geçilmiştir. Yeni elektrik tarifesi ve hesaplama yöntemi ile ilgili merak ettiğiniz konular hakkında detaylı bilgi.

356

Kademeli Elektrik Tarifesi Nedir?

Enerjinin verimli kullanımını desteklemek, tasarruf bilincini yaygınlaştırmak ve evinde enerjiyi daha az tüketen vatandaşların faturalarının da bu doğrultuda düzenlenmesini sağlamak amacıyla ilgili kurumlar tarafından ‘Kademeli Elektrik Tarifesi’ uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren günlük 5 kilovatsaat (kWh) altında kalan tüketimler için farklı, üstünde kalan tüketimler için farklı birim fiyat belirlenmesi yöntemi ile ‘Kademeli Elektrik Tarifesi’ uygulanmaya başlamıştır.

Kime ve Nasıl Uygulanacak?

Kademeli tarife, sadece Mesken Alçak Gerilim Tek Terim Tek Zamanlı abone gruplarını kapsamaktadır. Bu abone grubunun dışında kalan Mesken Orta Gerilim, Mesken Çok Zamanlı, Ticarethane, Tarımsal Sulama veya Sanayi abonelerinde kademeli elektrik tarifesi uygulanmayacaktır. Kademeli elektrik tarifesi, faturanızda ‘Düşük Kademe’ ve ‘Yüksek Kademe’ olmak üzere iki ayrı kalem ile gösterilecek olup, kademeli tüketim bilginizi faturanızın ‘Enerji Bedeli’ kısmında görebilirsiniz.

Nasıl Hesaplanır?

Fatura hesaplaması yapılırken; günlük 5 kWh’a kadar olan tüketimleriniz için düşük kademe birim fiyatı uygulanır. İlgili fatura dönemindeki toplam tüketimden düşük kademe tüketim miktarı çıkartılır ve kalan kısım yüksek kademeden hesaplanarak faturanıza yansıtılır. Yönetmelik gereği elektrik sayaçları 25-35 gün aralığında okunur ve aylık toplam tüketiminizin okuma gün sayısına bölünmesi ile ortalama günlük tüketim miktarınız belirlenir.

Elektrik Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Elektrik birim fiyatlarını belirleme yetkisi mevcut yasa ve düzenlemelere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) aittir. EPDK da elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak tarifeleri oluşturmakta ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Görevli tedarik şirketlerinin birim fiyatın belirlenmesi hususunda herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır.

Vergi ve Fonlardaki Değişiklik

Resmi Gazete’de yayınlanan 7346 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, faturalardaki TRT Payı ve Enerji Fonu 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra oluşturulan faturalarda TRT Payı ve Enerji Fonu yansıtılmayacaktır.

Bir Örnekle Açıklayalım

Örneğin 25 günlük bir faturanızda 200 kWh elektrik tükettiğinizi düşünelim. 25 gün x 5 kWh’lık kısım, yani 125 kWh’lık tüketiminiz düşük kademe olarak kabul edilir ve düşük kademe birim fiyatından hesaplanır. Sınırın üzerinde kalan, yani 75 kWh’lık tüketiminiz ise yüksek kademe birim fiyatından hesaplanır. İki tüketimin toplamına, mevzuat gereği alınması zorunlu vergi kalemleri dahil edilerek toplam faturanız oluşturulur.

2021- 2022 Dönemi Faturaları.

2021 yılını kapsayan bir faturanız varsa; toplam tüketiminizin 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan bölümü eski tarife birim fiyatından, 1 Ocak 2022 tarihinden sonraki bölümü ise kademeli tarife birim fiyatından hesaplanır. Yeni tarife sadece 1 Ocak'tan sonraki tüketime yansıtılır. Siz değerli müşterilerimize, 1 0cak öncesine ait birim fiyatlarda herhangi bir fark yansıtılması söz konusu değildir.
Giriş: 17 Ocak 2022 | Güncelleme: 17 Ocak 2022 | Okunma: 356


Kaynak: CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Bu karekodu kullanarak haberi telefonunuzda görebilir ve paylaşabilirsiniz.