Eymür Köyü Genel Bilgi


2335

Eymür, Giresun ilinin Tirebolu ilçesine bağlı bir köydür.Merkez(Bük), Yukarı Eymür, Deregözü, Halaç, Çukurtam ve Ekizköy mahallelerinden oluşur. Fındık köyün tek geçim kaynağıdır. Daimi iş olanaklarının bulunmaması, eğitim, sağlık gibi koşulların da etkisiyle yurtdışına ve yurt içine İstanbul, Bursa, Samsun gibi illere nüfusunun büyük bir kısmını göç olarak vermiştir. Yine de köy halkı gelenek ve göreneklerine son derece bağlıdır. Her yaz yayla ve fındık sezonunun açılmasıyla köye yoğun bir ziyaret olur. Ayrıca son yıllarda Karadeniz Bölgesinde kendini göstermeye başlayan yayla şenlikleri köyün önemli kültür etkinliklerindendir. Anlatıldığına göre Eymür köyü I. Dünya Savaşı sırasında Rus ordularına karşı önemli bir savunma hattıymış. Bugün bile Olucak, Ağaçbaşı, Ağacagüney, Tepealan yaylalarında Türk askerleri tarafından kazılmış siperleri görmek mümkündür. Daha uzak bir geçmişte bu coğrafyada Rumların yaşadığı söylenmektedir.
Tarihi
Eymür ismi Oğuz Han'ın oğullarından üçoklardan Dağhan'ın oğlu Eymür'den gelmektedir. Bir rivayete göre Eymür Türkleri ve Çepniler Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Rum Pontus İmparatorluğu`nu içten çökertmek için getirilmişlerdir.
Tirebolu'lu (Hüseyin Avni)Alpaslan Trabzon Eli Laz mı,Türk mü adı eserinin Trabzon Tigresindeki Türkler Nice Türedi adlı bölümünde Şakir Şevketin Trabzon tarihinden şu bilgileri aktarıyor: İkinci Mehmed Han Trabzon havalisini ülkesine kattıktan sonra ovadan yüz bin Çepni Türk'ü geldi. Trabzon havalisine yerleşti. Çepniler'in titizliği yerleştiği yerde kavga, gürültü doğurdu. Bu kavgalar üzerine o adamlardan birçoğu dikiş tutturamadı! Kaçtı. Santa, Korum, Maçka çevresinde bulunanlar ile şurada burada göze çarpanlar yerli yerinde kaldı. Yerlerinin sarplığı işlerine yaradı. Trabzon kentinde Akkoyunlu Beyi Uzun Hasan'ın yardımıyla yerleşmiş Türkler dahi var idi. İşte bu havalinin ilk Müslümanları. Bu yerlere Çepniler'den başka birçok Türk aşiretleri de gelmiştir. Bunlar: kurdukları köye, oturdukları yere aşiretlerinin adını takmıştır. Tirebolu'da Çeğel, Eymür, Üregir, Şadı köyleri o yerlerde yerleşmiş Çiğil, Eymür, Üreğir, Şadı Türklerinden başka kişiler değildir. Bu Anadolu'nun her yanında göze çarpar.
Giresun iline 70 km, Tirebolu ilçesine 25 km uzaklıktadır.Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Kaynak: