"Doğankent Ziraat Odası Şubesinden Duyuru"

Bilindiği gibi, 02 Kasım 2023 tarih ve 32352 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7464 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 98 inci madde ile 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara bir defaya mahsus olmak üzere 5.000,00 TL ödeme yapılacağı hükme bağlanmıştır.

511

Ancak aynı düzenleme ile emekli maaşı bağlananlardan her hangi bir işyerinde veya kendi nam ve hesabına (çiftçiler) çalışmaya devam edenlerin bu ödemeden yararlanamayacağı da hükme bağlanmıştır. Buna göre, Ekim 2023 sonuna kadar oda kaydı bulunan emekli çiftçilerimizin bu ödemeden yararlanamayacaktır. 

Kanunla getirilen bu düzenlemeye rağmen bazı çiftçilerimizin bu ödemeden yararlanmak amacıyla kayıtlı bulundukları odalardan ayrılma/üyeliğini sonlandırma talebinde bulundukları öğrenilmiştir.

Ekim 2023 ayı sonu itibariyle oda kaydı bulunan emekli çiftçilerimiz bu ödemeden yararlanamayacağı için oda kaydının sonlandırılmasının bu ödeme için herhangi bir yararı olmayacaktır. 

Odadan kayıt sildirme talebinde bulunan çiftçilerimize bu durumun izah edilerek, üyelerimizin mağduriyetine neden olacak bu durumun önlenmesi hususunda gereğini ödemle rica ederiz. Giriş: 06 Kasım 2023 | Güncelleme: 06 Kasım 2023 | Okunma: 511


Kaynak: harsitvadisi.com
Bu karekodu kullanarak haberi telefonunuzda görebilir ve paylaşabilirsiniz.