Doğankent Tarihi


3189

Tirebolu ilçesinden sahile 30 km. uzaklıkta Gümüşhane ye 84 km uzaklıkta ve Gümüşhane sınırında bulunan ilçenin nüfusu 7319'dur. Harşit Çayı Vadisi üzerinde kurulan ilçede, Harşit Barajı vardır. Dandı Köyü kalesi ve olağanüstü doğasıyla görülmeye değer bir yurt köşesidir. 
Yaylalara çıkış ve inişlerde uğrak yeridir. Kürtün-ü Zir olan eski adi, 500 yıl önce Harşit olarak değiştirilmiştir. İdari olarak Nahiye Müdürlüğü statüsünde iken, Nahiye Müdürü Kürtün-ü Zir ve şimdiki Gümüşhane ilçesi olan Kürtün (Kürtün-ü Bala) yi birlikte idare etmiş. İlçe olarak Torul (Ardasa) ya İl olarak Gümüşhane’ye, orası da Sancak olarak Trabzon sancağına bağlı idi. Bir ara 1916 da Tirebolu'ya Bağlanmış ancak 1922 de yine Gümüşhane'ye bağlanmıştır. Harşit nahiyesi 1837 de Kürtünü balaya bağlıydı ve 12 köyü vardı. 
Bunlar Harşit, Kuzan, Çatık, (Çatak) Güdül, Koz, Sadağlı, Manasur, Tandula (Dandı), Şadı, Doymuş, Kaynaş, Manastırbükü. 
Harşit 1916 yılında Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Rusların işgali 1918 yılına kadar sürmüştür. 10 Temmuz 1964 tarihinde ismi Doğankent olarak değiştirilmiştir.
Harşit kelimesi Farsça olup, günesin en sıcak yeri anlamı taşır. Başka bir rivayete göre bu kelime tas ve çakıllık anlamındadır. Ayni zamanda Harşit çayına da ismini vermiş.
İlçe tarihinde eğitim ve öğretim açısından büyük bir önem taşıyan Doğankent ilçesinde,  Türk hakimiyeti döneminde bir medrese açılmış, Bu medreseyi açan kavgacı zade Hüseyin Efendi dir. Bu da daha sonra Rüştiye mektebine dönüştürülmüş ve önemli bilim adamları bu medreseden yetişmiştir. 
Öğretmen olarak kavgacı zadelerden Mehmed Vehbi Efendi ve Hışır Ali’nin oğlu Ali Rıza GÜVENDİ öğretmen olarak akla gelenlerdir.
Birinci Mahmut döneminde voyvoda denilen derebeyliklerce yönetilen ilçede ilk kez Yakup oğlu İbrahim Ağa, yönetimi ele geçirerek bir süre Derebeylik sürmüş. Onun ölümünden sonra yönetim Emin Ağanın eline geçmiş, 1836 Tanzimat fermanıyla birlikte derebeylik yönetimi de ortadan kalkmıştır.
1953 yılına kadar idari olarak Gümüşhane'ye bağlı kalan ilçe, 1953 yılında Giresuna bağlanmış ve 10 Temmuz 1964 yılında DOĞANKENT adını almıştır. İlçe Cumhuriyet döneminde Tirebolu ilçesinin bir bucağı iken 1991 yılında İlçe olmuştur.

Kaynak: