Beslenme Düzenine Sadece Bir Avuç Ceviz Eklemek Tüm Aile İçin Faydalar Doğurabilir


412

Yeni modelleme araştırması, tipik Amerikan beslenme düzenine yalnızca 25-30 gram ceviz eklemenin, tüm yaşam evrelerinde birçok besinsel fayda sağlayan basit bir değişiklik olduğunu gösteriyor

Indiana Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu-Bloomington'daki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma1, normalde kuruyemiş yemeyen çocuk ve yetişkinlerin beslenme düzenine 25-30 gram (ya da bir avuç) ceviz eklenmesinin diyet kalitesini ve halk sağlığı açısından önem taşıyan ve az tüketilen bazı besin maddelerinin alımını artırdığını ortaya koydu. Tutarlı kanıtlar, cevizin atıştırmalık olarak ya da bir öğün içinde iyi bir beslenme sağlayabileceğini ve yaşam boyu sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini gösteriyor.1,2 Çalışmanın baş araştırmacısı ve Indiana Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu-Bloomington'da Kıdemli Beslenme Öğretim Görevlisi olan Dr. Thiagarajah, Kuruyemiş tüketimi halihazırda Amerikalılar İçin Beslenme Rehberi'nde sağlıklı beslenme düzeninin bir parçası olarak teşvik edilmesine rağmen, tüketiciler genellikle tam tahıllar, meyve ve sebzelerle birlikte kuruyemişi de yeterince tüketmiyor dedi. 

Thiagarajah, ayrıca ceviz gibi besleyici gıdaların dengeli beslenmenin bir parçası olarak yeterince tüketilmemesi besin yetersizliklerine yol açabileceğini ve beslenme düzenine eklendiğinde, cevizin tüm aile için beslenmede kazanımlara yol açacağını vurguladı.

Ebeveynler ve veliler için, çocukların ve ergenlerin ihtiyaç duydukları tüm besin maddelerini almalarını sağlamak zor olabilir.3 Bu çalışma, hem çocukların hem de yetişkinlerin tipik diyetini inceleyen ve diyete basit bir ceviz ilavesinin daha iyi bir beslenme durumuna ulaşmaya nasıl yardımcı olabileceğinin simülasyonunu yapan az sayıdaki çalışmadan biridir.  Atıştırmalıklara ve yemeklere cevizi dahil etmek, yetişkinler ve çocuklar için diyetlerinin bir parçası olarak değerlendirebilecekleri kolay bir seçenek olabilir.  

Çalışma Hakkında Genel Bilgiler

Şu anda kabuklu yemiş tüketmeyen yaklaşık 8.000 Amerikalının tipik günlük diyetine 25-30 gram ceviz eklendiğinde neler olacağını görmek için gelişmiş istatistiksel modelleme teknikleri kullanıldı. Katılımcıların sağlık ve beslenme bilgileri, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanların ulusal olarak temsil edildiği, kesitsel bir anket olan Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'nden (NHANES) elde edildi. Bu bilgiler, yaş grubu (4-8 yaş, 9-13 yaş, 14-18 yaş, 19-50 yaş, 51-70 yaş, 71 yaş ve üzeri) ve cinsiyete göre analiz edildi.

Dr. Thiagarajah, Öncelikle, tipik Amerikan beslenme düzenine bir avuç ceviz eklemenin potasyum, besinsel lif ve magnezyum dahil olmak üzere 2020-2025 ABD Amerikalılar için Beslenme Kılavuzları'nda belirlenen halk sağlığı açısından endişe verici besin maddelerinin alımını nasıl değiştirebileceğini görmek istedik dedi.

Araştırmacılar, daha sonra 2015 Sağlıklı Beslenme Endeksi'ni (HEI-2015) kullanarak, 25-30 gram ceviz eklenmiş ve eklenmemiş beslenme düzenlerinin kalitesini değerlendirdi.

Sonuçların Özeti

Amerikalıların tipik diyetlerine 25-30 gram ceviz eklenerek, aşağıda Tablo 1'de belirtilen sonuçlara ulaşıldı.

Tablo 1. Amerikalıların tipik diyetlerine 25-30 gram ceviz eklenerek ulaşılan sonuçların özeti  

Öğe

A) Sağlıklı Beslenme Endeksi (örneğin Diyet Kalitesi)

Sonuç

•Her yaş ve cinsiyet için diyet kalitesini önemli ölçüde iyileştirdi. 

•Deniz ürünleri ve bitkisel protein kategorisinde (örneğin daha fazla deniz ürünü ve bitkisel protein) ve doymamış yağların doymuş yağlara oranında (örneğin daha az doymuş yağ) iyileşmeler görüldü. 

Öğe

B) 2020 Amerikalılar için Beslenme Kılavuzu'ndan Halk Sağlığı Açısından Önemli Besin Maddeleri

Sonuç

•Tüm yaş ve cinsiyet kategorilerinde lif alımını önemli ölçüde iyileştirdi.

•Tavsiye edilen günlük potasyum alımının üzerine çıkan yetişkinlerin yüzdesi arttı. Benzer bir eğilim çocuklar ve ergenler (4-18 yaş) arasında da gözlemlendi.

•Günlük ihtiyacın altında magnezyum ve folat alımı yapan yetişkinlerin, çocukların ve ergenlerin yüzdesini azalttı.

Öğe

C) Diğer Besin Maddeleri

Sonuç

•Çoğu yaş ve cinsiyet grubu için bakır ve çinko yetersizliğinde azalma.

Dr. Thiagarajah, Bu bir müdahale ya da beslenme çalışması değildi, fakat bu araştırmanın bir parçası olarak yapılan modelleme, genel sağlık üzerinde anlamlı etkileri olabilecek, genel halk için kapsamlı diyet etkilerini değerlendirmemize olanak tanıdığı için son derece önemli dedi.

Çalışmada modelleme yapmak için kişilerin kendi bildirdikleri 24 saatlik beslenme düzeni hatırlama verilerinin kullanılması ve gıda alımındaki büyük günlük varyasyonlar nedeniyle bu verilerin ölçüm hatasına tabi olması, çalışmanın kısıtları arasında yer alıyor.

Ayrıca bu çalışma sadece ceviz tüketmeyen tüketicilerin diyetine ceviz eklenmesinin nasıl etkilenebileceğini açıklamak için kullanılabilir (n=7.757). Hiç ceviz tüketmeyen kişilerin çoğunluğu daha genç, Hispanik ya da siyah ve yıllık hane gelirleri 20.000 doların altında.

Bu modelleme çalışması ceviz tüketiminin potansiyel olumlu beslenme etkisini ortaya koyarken, bu sonuçları doğrulamak için daha fazla gözlemsel çalışmaya ya da iyi tasarlanmış randomize klinik çalışmalara ihtiyaç var.  

Günlük beslenme düzenine 25-30 gram ceviz eklemek gibi basit bir strateji, her yaştan insan için beslenme kalitesini artırmaya yönelik bir çözüm olabilir. Bu modelleme çalışması, ceviz gibi besin açısından yoğun gıdalarla yapılan küçük diyet değişikliklerinin besin alımı ve diyet kalitesi üzerinde önemli faydaları olabileceğini açıkça göstermektedir. 

### 

Referanslar:

1.Spence LA, Henschel B, Li R, Tekwe CD, Thiagarajah K. Adding walnuts to the usual diet can improve diet quality in the United States: Diet modeling study based on NHANES 2015–2018. Nutrients. 2023, 15(2):258.

2.Yi SY, vd. Association of nut consumption with CVD risk factors in young to middle-aged adults: The Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) study. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2022,32(10):2321-2329.

3.U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services. Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025.  9th Edition. Aralık 2020. Erişim Adresi: DietaryGuidelines.gov.

Destekleyici fakat kesin olmayan araştırmalar, düşük doymuş yağ ve düşük kolesterollü diyetin bir parçası olarak ve artan kalori alımına neden olmadan günde 25-30 gram ceviz yemenin koroner kalp hastalığı riskini azaltabileceğini göstermektedir. (FDA) 25-30 gram ceviz 18 gram toplam yağ, 2,5 gram tekli doymamış yağ, 2,5 gram alfa-linolenik asit - bitki bazlı omega-3 dahil 13 gram çoklu doymamış yağ sağlar. 

Finansman Kaynağı: Bu araştırma, Kaliforniya Ceviz Komisyonu tarafından finanse edilmiştir. 

California Walnut  Commission (California Ceviz Komisyonu) Hakkında: 1987 yılında kurulan California Walnut Commission (CWC), yetiştiricilerin zorunlu olarak ödediği ücretlerle finanse edilmektedir.  Komisyon, California Gıda ve Tarım Bakanı (CDFA) ile işbirliği içerisinde çalışan bir California Eyaleti kurumudur. CWC, temel olarak sağlık araştırmaları ve ihracat pazarı geliştirme faaliyetlerinde yer almaktadır. Sektör ve sağlık araştırması ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve tarif fikirleri için www.californiawalnut.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 


Kaynak: Mehmet Yılmaz