"2.ci Cemre suya düştü"

Cemre ilk olarak havaya, ardından suya ve en son toprağa düşüyor.

189

Cemre'nin Sözlük Anlamı: Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hâli olduğu söylenebilir. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan boz ayın dört çarşambası uygulamasını ifade eden Cemle sözcüğü de Cemre ile aynı kelimedir. Buradaki Cemle de köken olarak İmir, İmere, Emire sözcükleriyle bağlantılıdır. 

Ateş, kor, köz gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Cemre'nin havaya, suya ve toprağa düşme tarihleri

1-İlk Cemre 20 Şubat tarihlerinde havaya düşer

2-İkinci cemre 27 Şubat'ta suya

3-Üçüncü ve son cemre ise 6 Mart'ta toprağa düşecekGiriş: 25 Şubat 2024 | Güncelleme: 25 Şubat 2024 | Okunma: 189


Kaynak: Harsitvadisi
Bu karekodu kullanarak haberi telefonunuzda görebilir ve paylaşabilirsiniz.