"Teknolojinin ve İnternetin Etkin Kullanımı"

Sanal değil, sosyal hayatta kal

166

Teknolojinin ve İnternetin amacına uygun kullanımının yararları

Teknoloji ve internet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Herkes vaktinin büyük bir bölümünü internette iş yaparak veya sosyal alarda gezinerek geçebiliyor.

Teknolojinin ve internetin eğitim amaçlı kullanılması çocuklara ve gençlere farklı bakış açısı kazandırmakta ve onların güncel bilgiye hızla ulaşmalarında büyük yarar sağlalamaktadır.

Teknolojiden ve internetin yararlanılarak projenin gerçekleşmesinde bilgisayar projramlarının kullanımı büyük kolaylık salayabilecektir.

İnternetteki sosyal iletişim ağlarıyla çocuklar ve gençler, başka bir okuldaki veya ülkedki kişilerle kolaylıkla iletişime geçebişlmekte, onlarla ortak projeler yürütülebilmekte ve elektronik sohbetle paylaşım yapabilmektedir.

Teknoloji ve internet kullanımının hayatımızda birçok yararı olmasına rağmen, yanlış ve aşırı kullanımı çeşitli sorunlara neden olmaktadır.


İnternet kullanımına ilişkin öneriler

1-Çocuklar ve gençler internetten nasıl fayalanmaları gerektiğini öğrenmeli, kullanmadan önce bir amaç belirlenmeli.

2-İnternet kullanım özellikleri belirlenmelidir ve belirlenen bu özelliklere göre internet kullanımı yeniden düzenlenmelidir.

3-Çocuklar ve Gençler,

a)İnterneti haftanın hangi günleri kullanıyor.

b)Günün hangi saatlerinde internette kalıyor.

c)İnternette kaç saat kalıyor.

d)İnterneti en çok hangi işlev için kullanıyor.

4-Günün belirli saatlerinde internette daha uzun süre geçiriliyorsa aynı zaman diliminde başka bir sosyal faaliyet belirlenmelidir.

5-İnternet kullanımına ara verilecek zamanı hatırlatmak üzere alarm kurulmalı veyaaile bireylerinden hatırlatmaları istenmelidir.

6-İnternette geçirilen zaman uğruna nelerin kaçırılabeleceğinin farkında olunmalıdır.

7-İnternette harcanılan vakit nedeniyle yapılamayan etkinlikler listelenip bu etkinlikler planlanmalıdır.

8-Bişlgisayar evin ortak kullanım alanlarından birine kurulmalıdır.

9-Çocuklar ve gençler için sorun teşkil edebilecek internet uygulamalarının (savaş oyunları, şiddet içerikli oyunlar, uygunsuz siteler) kullanımı engellenmelidir.


Ailelere Öneriler

1-Aileler çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmeli, onların soeunları ile ilgilenmelidir.

2-Aileler, çocuklarıyla okul ve arkadaş çevreleri hakkında sohbet etmelidir. Onları hoşlandıkları, ilgi duydukları konulardan bahsetmeye, kaygı ve sorunlarını konuşmaya, paylaşmaya teşvik etmelidir.

3-Çocukların ve gençlerin, arkadaşlarına ve sosyal ortamlara (s,inema, tiyatro, müze, sportif faaliyetler) daha fazla zaman ayırmaları desteklenerek özendirilmelidir.

4-Çocukların ve gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmaları için aileleriyle veya arkadaşlarıyla birlikte yapabilecekleri aktiviteler planlanmalıdır.

5-Çocuklar ve genöçler, bilgisayar ve internet dışında da hobi gelişmeleri için teşvik edilemlidir.

6-Çocuktan ve gençlerden ailenin sorumluluklarına paylaşmaları için belirli görevleri yerine getirmeleri istenmelidir.

7-Çocukların ve gençlerin yaşlarına uygun günlük kullanım sürelerine göre interneti kullanmalarına dikkat edilemlidir. Günlük kullanım süreleri birkaç zaman dilimine ayrılmalıdır.Giriş: 31 Mart 2023 | Güncelleme: 31 Mart 2023 | Okunma: 166


Kaynak: Sağlık Bakanlığı Broşürleri
Bu karekodu kullanarak haberi telefonunuzda görebilir ve paylaşabilirsiniz.