"Sözleşmeli Besicilik İle Pazar ve Fiyat Garantisi"

Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile hayata geçirilen sözleşmeli besicilik, üreticilere pazar ve fiyat garantisi sağlayacak.

237

Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli besicilik desteklemeleri kapsamında, üreticilere karkas ağırlığına göre yapılacak destek ödemeleri ve şartları belirlendi.

MALİYETE GÖRE FİYAT POLİTİKASI

Maliyete göre fiyat politikası ile alım ve fiyat garantisi verilen üreticiler, üretim planlamasını yapıyor, Et ve Süt Kurumu ile sözleşme imzalayan üreticilerimiz kazancını teminat altına alıyor.

Sözleşmeli besicilik projesi, verimlilik teşvik primi ile  kırmızı et üretiminde güçlü tedarik zinciri oluşturarak, ülke hayvancılığının gelişmesinde önemli bir rol üsleniyor.

a) 201- 250 kg olanlara 2,5 TL/kg,

b) 251 - 300 kg olanlara 3,5 TL/kg,

c) 301 kg ve üzeri olanlara 5 TL/kg, kurum alım fiyatlarına ek olarak Bakanlığımızca verimlilik primi ödenecektir.

KARLI ÇİFTLİK YÖNTEMİ

Sözleşmeli besicilik modelinde, hayvan sağlığı, refahı ve beslenmesi konularında üreticilere çiftliğinde eğitim hizmeti sunuluyor, kayıt sistemleri ile işletme karlılığı yakından takip ediliyor, aile işletmeleri güçlendiriliyor.

ÜRETİCİ MUTLU TÜKETİCİ MUTLU

Sözleşmeli besicilik modeli, sürdürülebilir, hijyenik, sağlıklı ve kaliteli kırmızı et üretimi ile hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyor. Çiftlikten Sofraya Güvenle misyonuyla geleceğimiz için çalışmaya devam ediyoruz.

AİLE İŞLETMELERİ KURULUYOR

Küçük ve orta ölçekli aile işletmelerini önemsiyoruz. Besideki hayvan sayısı iki yüz başa kadar olan üreticilerimizle sözleşme imzalıyoruz. Üreticilerimiz Sözleşmeli Besicilik için Kombina Müdürlüğümüze başvurabileceklerdir.

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİKTE MERAK EDİLENLER

1-Sözleşmeli Besicilik projesinin avantajları nelerdir:

Proje ile üreticilerimiz girdi tedariklerini planlayabilir.

Üreticilerimize pazar garantisi sunulur.

Piyasa koşullarına göre belirlenen maliyet ile besicilerimiz sürdürülebilir bir üretim gerçekleştirebilir

2-Sözleşmeli alım fiyatlarını kim belirleyecek ve nasıl açıklanacak:

Et ve Süt Kurumu koordinatörlüğünde kurulacak maliyet komisyonu, aylık olarak maliyetleri belirleyecek.

ESK tarafından belirlenecek fiyat, kurum internet sitesi sayfasında açıklanacak.

3-Maliyet Komisyonu kimlerden oluşmakta ve ne kadar sürede toplanacak:

Maliyet Komisyonu,

Et ve Süt Kurumu 

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Türkiye Kırmızı Et Üreticiler Birliği

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği

Ulusal Kırmızı Et Konseyi 

Bir akademisyenden oluşacak, ayda bir kez toplanacak.

4-Kesim fiyatı ne olacak:

Kesim fiyatı hayvanların kesildiği tarihteki, kurum tarafından açıklanmış olan güncel sözleşmeli alım fiyatı olacak.

5-Bakanlık denetleme ödemesi hangi periyotlarda ve kim tarafından yapılacak:

Destekleme ödemesi takip eden ayın başında ESK tarafından hazırlanan icmallerin Bakanlığa gönderilmesi ile Bakanlık tarafından ödenek.

6-ESK tarafından ilave prim ödemeleri olacak mı:

ESK tarafından nakliye, erken ve geç kesim primleri verilebilecek.

7-Proje kapsamında bir beside en fazla ne kadar hayvan için sözleşme hazırlanabilecek. Bakanlık destekleme ödemelerinden yararlanmak için asgari karkas ağırlık kriteri nedir:

Besici yılda en az 5, en fazla 200 baş hayvan için sözleşme imzalayabilecek.

Bakanlık destekleme ödemesi için asgari karkas ağırlığı 201 kilogram olacak. 

8-Sözleşme imzalandıktan sonra en erken ve en geç ne zaman kesim yapılabilecek:

Sözleşme uygulamasını müteakip en erken 3 ay, en geç 9 ay sonra kesim yapılabilecek.

9-Sözleşmeli Besicilik kapsamındaki hayvanlarda aranacak kriterler neler:

Türkvet'e kayıtlı, kesim zamanı geldiğinde en fazla 30 aylık olan erkek büyükbaş hayvanları kapsayacak.

10-Sözleşmeli Besicilik Projesi'ne katılmak için besiciden herhangi bir ücret alınacak mı:

Teknik danışmanlık hizmeti bedeli olarak, peşin veya kesim sırasında mahsuplaşmak üzere hayvan başına 100 TL alınacak.

11-Başvurular nasıl gerçekleştirilecek, sözleşmeler nerede imzalanacak. Başvuru esnasında gerekli evraklar nelerdir:

Ön talep başvuruları ve sözleşmenin imzalanması besicinin hinterland olarak bağlı bulunduğu Et ve Süt Kurumu/müdürlüklerinde gerçekleştirilecek. Başvuru aşamasında besicilerden İşletme Kapasite Raporu ve İşletmede Bulunan Büyükbaş Hayvan Listesi istenecek.

12-İşletmesinde hayvan bulunmayan üretici ile sözleşme imzalanacak mı:

Mevcut besi işletmelerinin atıl kapasiteleri üretime kazandırılması hedeflendiği için imzalanacaktır.

13-Besici sözleşmesinden tak taraflı çekilebilecek mi:

Besici, sözleşmeden kendi isteğiyle çekilebilecek.

14-Kesimden vazgeçilirse hayvan başına 100 TL olan teknik danışmanlık hizmet bedeli yine de alınacak mı:

Üreticiden, sözleşmeden vazgeçmesi durumunda, hayvan başına 100  TL olan teknik danışmanlık hizmet bedeli alınacak.

15-Sözleşmeler devredilebilir mi:

Hayır, sözleşmeler devredilemez.

16-Sözleşmeli Besicilik kapsamındaki sözleşme giderleri(KDV, damga vergisi, karar pulu vb.) ne kadar kim tarafından ödenecek:

Hayvan başına 100 TL üzerinden hesaplanacak ve besici tarafından ödenecek.

17-Kesimler nerede yapılacak:

Kesimler, Et ve Süt Kurumu Kombinalarında veya anlaşmalı kesimhanelerde yapılacak.

18-Kurum çalışanları tarafından çiftlik ziyaretleri yapılacak mı:

Besi sürecinin yerinde görülmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi için en az bir kez ziyaret edilecek.

19-Yetiştirici, sözleşmede istenen hayvan listesini ne zaman Kuruma ibraz edecek:

Yetiştirici, sözleşme imzaladıktan sonraki ilk bir ay içersin de hayvan listesini Kuruma ibraz edecektir.

20-ESK, kesim sonrası besicilere ödemeyi ne zaman yapacak:

Ödemeler peşin olarak Kurum finans durumuna göre gerçekleştirilecek.

SEN ÜRET YETER, Garanti Pazar, Daha Fazla Kar, Hep İstikrarGiriş: 15 Ocak 2023 | Güncelleme: 15 Ocak 2023 | Okunma: 237


Kaynak: ET ve Süt Kurumu Broşürleri
Bu karekodu kullanarak haberi telefonunuzda görebilir ve paylaşabilirsiniz.