"Öğrenci, Veli ve Öğretmen Haklarına Odaklanan Bir Yaklaşım"

Her birey doğuştan ya da yasalarla kendilerine tanınan bazı haklara sahiptir.

74

Sahip olduğu hakları kullanma yetkisi bireyin elinde olmakla beraber, eğer kişi bu konuda bilinçli değil ise en temel haklarından dahi yararlanamayabilir. Eğitim-öğretimde öncü çalışmalar yapan Adıgüzel Eğitim Kurumları'nda Haklar konusu özel bir başlık altında değerlendiriliyor ve eğitim programlarında önemli bir yer tutuyor.

Haklar konusunda eğitim kurumlarına ve eğitimcilere önemli görevler düştüğünün farkındalığıyla hareket eden Adıgüzel Eğitim Kurumları'nın Müdürü Tüzün Ulukan, Eğitim- öğretim sürecinin paydaşları olan öğrenci öğretmen ve veli haklarının bilinmesi, kabul edilmesi ve karşılıklı olarak gözetilmesi gerekmekte. Haklar ve beraberinde sorumluluklar konusunun netliğe sahip olması, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin eğitim öğretim sürecinde ve okulda kendilerini güvende hissetmelerinin sağlanması amacıyla önemlidir, diye konuştu.

Bu hakların, eğitim sürecinin adil, sağlıklı ve etkili bir şekilde işlemesi için önemli olduğunun altını çizen Ulukan, Adıgüzel Eğitim Kurumları'nda öğrencilerimizin hem kendi hem de başkalarının haklarına saygı duyan aynı zamanda sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmeleri için gerekli eğitim programları uygulanmakta, P4C tekniği ile atölye çalışmalarına yer verilmekte ve hak kavramını içselleştirmeleri sağlanmaktadır, diyerek öğrenci, veli ve öğretmen haklarını şu şekilde sıraladı:

ÖĞRENCİ HAKLARI

1-Saygı Görme Hakkı

2-Kendini İfade Etme Hakkı

3-Kendisini İlgilendiren Kararlara Katılma Hakkı

4-Eşit Hizmet Alma Hakkı

5-Çocuk Kalma Hakkı

6-Oyun Oynama Hakkı

7-Güvenli Bir Öğrenme Ortamı Hakkı

8-Bilgi Alma Hakkı

VELİ HAKLARI

1-Saygı Görme Hakkı

2-Bilgi Edinme ve İletişim Hakkı

3-Veriye ve Kayıta Dayalı Bilgi Alma Hakkı

4-Öğrenci ile İlgili Geri Bildirim Alma Hakkı

5-Yetkililere Ulaşabilme Hakkı

ÖĞRETMEN HAKLARI

1-Saygı Görme Hakkı

2-Kurallara Uyulmasını İsteme Hakkı

3-Öğrenci ile İlgili Doğru Zamanda Doğru Bilgi Alma Hakkı

4-Veliden İşbirliği İsteme Hakkı

5-Profesyonel Yetkinlik Alanına Müdahale Edilmemesini İsteme Hakkı

Adıgüzel Eğitim Kurumları'nda yapılan bu çalışmalarla ilgili olarak görüşünü aldığımız Avukat Ebru Şatıroğlu da, Çocuk Haklarına dair sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiş ve bu sözleşme, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda ilân edilen ilkeler uyarınca, insanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü olan eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu kabul eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dayanak kabul edilerek hazırlanmış, taraf devletlerce imza altına alınmıştır. Bu kapsamda belirtmek isterim ki, Çocuk Hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır. Bu kavram ve bağlı haklara ışık tutmak üzere, Adıgüzel Eğitim Kurumları'nda öğrencilere ve onların sac ayağı ebeveynleri ile öğretmenlerine yönelik hazırlanan çalışmaları, çocuklarımızın yüksek ve hukuken korunması gereken değerleri açısından son derece anlamlı ve öncelikle dikkate alınması gereken öncü çalışmalar olarak görmekteyiz, diye konuştu.Giriş: 11 Haziran 2024 | Güncelleme: 11 Haziran 2024 | Okunma: 74


Kaynak: Neşe Bakan
Bu karekodu kullanarak haberi telefonunuzda görebilir ve paylaşabilirsiniz.