"Hayvancılık Desteklemeleri"

Doğankent ilçesinde Bozağı ve Arılı Kovan Desteklemeleri başladı

170

2022 yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin 19/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe konulan, hayvancılık desteklemeleri ile ilgili başvuru yerleri, baş vuru tarihleri ve müracaat şartlarını da içeren Hayvancılık Destekleme Uygulama Tebliği (2022/36), 12 Kasım tarih ve 32011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1-Buzağı desteklemesi,

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında yürütülecek olan 2022 yılı buzağı desteklemesinden, 120 gün yaşamış ve programlı aşıları tamamlanmış olan Türkvet ile E-ıslah veri tabanlarına kayıtlı 2022 yılı doğumlu buzağılar faydalandırılacaktır.

Buzağı desteklemesinden yararlanmak için yetiştiriciler, desteklemeyi hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorlarsa, almak istedikleri örgüt üzerinden, kooperatifler aracılığıyla almak isteyenler bölge veya il üst birlikleri üzerinden, soy kütüğü ilave desteklemesi alacaklar damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvuracaklardır.

Buzağı Desteklemesi için 1'inci Dönem Başvuruları 2 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir. Destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenecek olup, doğduğu işletmede 120 günü tamamlama şartı aranmaktadır. 1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 3 Nisan 2023 - 15 Haziran 2023 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2022 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanları bulunmaktadır.

Buzağıların analarında, ilkine buzağılama yaşı 510-960 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre 235-600 gün olmalıdır. Bu parametreler e-ıslah kayıtlarından, e-ıslahta kayıtlı olmayan ineklerin ise e-ıslahta kayıtlı buzağılarından hesaplanır.

Destekleme kapsamında,

1)Tabii tohumlamadan doğan buzağılara 700 TL/baş,

2)Suni tohumlamadan doğan buzağılara 900 TL/baş ödenecektir.

3)Soykütüğüne kayıtlı analardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılar için (süt ölçüm kriterlerini yerine getirmiş) Birlik aracılığıyla müracaat eden yetiştiricilere verilecek destek tutarı Bakanlıkça belirlenecektir.

4)Döl kontrolü kapsamındaki boğaların sperması ile suni tohumlamadan doğan buzağılar için buzağı başına ilave 100 TL ödeme gerçekleştirilecektir.

Tebliğe göre buzağıların zamanında küpeletilmesi, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi ve programlı aşılarının yaptırılmasından yetiştiriciler sorumlu olacaktır.

Hayvancılık desteklemeleri konusunda daha ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerimiz, ilçelerde ise  şahsen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerimize başvurabilirler.

2-Arılı Kovan Desteklemesi,

Birlik üyesi arıcılar onaylı başvuru dilekçesi ile üye olmayan arıcılar ise doğrudan arıların bulunduğu il/ilçe müdürlüüne 12.12.2022 tarihine kadar müracaat edebilir.Giriş: 01 Aralık 2022 | Güncelleme: 01 Aralık 2022 | Okunma: 170


Kaynak: harsitvadisi.com
Bu karekodu kullanarak haberi telefonunuzda görebilir ve paylaşabilirsiniz.