Diş eti kanaması abdesti bozar mı?


Gerek diş fırçalarken, gerekse diğer zamanlarda oluşan diş eti kanaması abdesti bozar mı? İşte cevabı:

Diş eti kanaması abdesti bozar mı?

Eğer dişlerden gelen kan ağızdaki tükürükten az olursa abdesti bozmaz.

Eğer kan tükürükle aynı miktarda veya daha fazla olursa o zaman abdesti bozar ve tekrar abdest almak icap eder.

"Hanefîlere göre bedendeki bir yaradan çıkıp yaranın dışına akan kan abdesti bozar. Diş etinden çıkan kan ise karıştığı tükürüğün yarısı veya daha fazlası kadar olduğunda abdesti bozar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 52). Şâfiîlere göre ise abdest, sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. Dolayısıyla diş eti kanamasıyla abdest bozulmaz (Mâverdî, el-Hâvî, I, 199-200)."

(Diyanet Fetvalar)

Kaynak: