COVID-19 ile kişisel bakıma verilen önem arttı

169

GSK Tüketici Sağlığı için IPSOS tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre COVID-19 salgını, insanların kişisel bakım konusundaki davranışları ve tutumları üzerinde önemli bir etki yarattı.

Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'den 16-75 yaş arası 4.400 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmanın başlıca bulguları şöyle: 

• Koronavirüs salgını Avrupalıları yeni gündelik sağlık alışkanlıkları benimsemeye yöneltti: Araştırma katılımcılarının 65 yüzdesi gündelik karar verme süreçlerinde sağlıklarını daha fazla dikkate aldıklarını belirtti.

• Araştırmada yer alan dört ülke katılımcılarının ciddi bir oranı, hastalık bulaşmasını önlemek için artık daha fazla önlem alıyor: İspanya yüzde 80, İtalya yüzde 79, İngiltere yüzde 68, Almanya yüzde 60.

• Katılımcıların büyük çoğunluğu sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı hafifletmek için sağlıklarıyla kendilerinin de ilgilenmesinin önemli olduğunu düşünüyor: İspanya yüzde 84, İngiltere yüzde 77, İtalya yüzde 75, Almanya yüzde 63

• Katılımcıların yüzde 41'den fazlası şimdi küçük sağlık sorunlarını çözme konusunda öneri almak için eczacılara daha sık danışmayı planlıyor.

• Bir önlem olarak ecza dolabını reçetesiz ürünlerle doldurma niyetinde olanlar arasında İngilizler başı çekerken (yüzde 34) İtalyanların yaklaşık yarısı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için vitamin ürünleri ve multivitamin kullanmayı planlıyor.

• Güvenilir markaları tercih etmenin yanı sıra bilimsel temele dayanan ürünleri satın almanın da anketin yapıldığı tüm ülkelerdeki insanlar için önemli olduğu görülüyor, dört ülke ortalaması olarak katılımcıların yüzde 82'si kullandıkları ürünlerin bilimsel olarak kanıtlanmış olması gerektiğini belirtiyor.

GSK Tüketici Sağlığı için IPSOS tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, COVID-19, bireylerde Kişisel bakım bilincini arttırırken, aynı zamanda gündelik yaşamlarında pozitif değişiklikler yapmaya yöneltiyor. 

Araştırmaya göre, katılımcılar genel olarak COVID-19 salgını öncesinde sağlıklarının kıymetini bilmediklerini kabul ediyor ve pek çoğu artık sağlık konularında kendilerini daha iyi eğitmeyi planlıyor. Dört ülkenin ortalaması olarak katılımcıların %59'u sağlıklarını neyin etkilediğini şimdi daha iyi anlarken, büyük bir çoğunluğunun COVID-19'un bir sonucu olarak gündelik karar verme süreçlerinde sağlıklarını da düşünme olasılığının daha yüksek olduğu görülüyor: İspanya yüzde 74, İtalya yüzde 69, İngiltere yüzde 62, Almanya yüzde 54. 

Gelecekte nasıl davranacakları sorulduğunda, katılımcıların yüzde 77'si hastalıklarını başkalarına bulaştırmaktan kaçınmak için hastalandıklarında olabildiğince evde kalacaklarını ifade ediyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için vitamin ürünleri ve multivitamin kullanmayı planlıyor.

Avrupalılar salgın sonrasında eczacılara daha sık danışacaklarını belirtiyor

Anketin gerçekleştirildiği tüm ülkelerdeki insanların çoğunluğu, sağlık sistemi üzerinde yük yaratmamak için Sağlıklarına dikkat etmelerinin ilgilenmelerinin önemli olduğunu düşünüyor: İspanya yüzde 84, İngiltere yüzde 77, İtalya yüzde 75 ve Almanya yüzde 63. Bunun sağlanması açısından salgın sonrasında eczacıların rolü giderek önem kazanıyor. Anket katılımcılarının yüzde 36'sı, eklem ağrıları, baş ağrısı, deri rahatsızlıkları ve soğuk algınlığı gibi sağlık sorunları için önce aile hekimine, polikliniklere veya yerel hastanelerdeki acil servise başvuracaklarını belirtiyor. Öte yandan, bu dört ülkedeki kişilerin %41’den fazlası gelecekte bu tür şikayetleri hakkında tavsiye almak için bir eczacıya danışma niyetinde olduğunu ifade ediyor. 

İngilizlerin yüzde 74 gibi çok yüksek bir kısmı, sağlıklarını yönetmelerine yardımcı olacak tavsiyeler almak için bir eczacıya güveneceğini söylerken İspanyolların yüzde 66'sı, İtalyanların yüzde 61'i ve Almanların yüzde 54'ü bu ifadeye katılıyor.

Tüketiciler güçlü ve bilimi temel alan güvenilir markalara dönüyor

Araştırmaya katılan İngilizlerin üçte biri önlem olarak ecza dolaplarında reçete gerektirmeyen koruyucu ilaçları bulundurmayı tercih ettiklerini belirtiyor. Avrupalıların çoğunluğu (toplam yüzde 81) reçetesiz koruyucu ürünleri seçerken güvenilir markalara öncelik veriyor: İngilizlerin yüzde 79'u, İspanyolların yüzde 84'ü, Almanların yüzde 73'ü ve İtalyanların yüzde 89'u. Bilim temelli ürünler satın almak tüm ülkelerdeki insanların büyük çoğunluğu için önem taşıyor: İtalyanların yüzde 89'u, İspanyolların yüzde 86'sı, İngilizlerin yüzde 81'i, Almanların yüzde 73'ü.

Katılımcılar, sevdikleri ve toplumun genel sağlığının korunmasında sosyal mesafenin önemine, kendi sağlıkları için de kişisel bakımın önemine vurgu yapıyorlar

Katılımcılar, başkalarının sağlığına daha çok önem verme ve çevrelerindeki kişileri sorumlu kişisel bakım uygulamalarına teşvik etme olasılıklarının artık daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu durum özellikle İspanyollar ve İtalyanlar arasında öne çıkıyor. Avrupalıların dörtte üçü (yüzde 75) yakınlarının sağlığıyla artık daha çok ilgileniyor: İspanya yüzde 82, İtalya yüzde 77, İngiltere yüzde 75 ve Almanya yüzde 66. Avrupalıların yüzde 64'ü başkalarını kişisel bakım konusunda teşvik edeceğini belirtiyor: İspanya'da yüzde 74, İtalya'da yüzde 70, İngiltere'de yüzde 65 ve Almanya'da yüzde 48.

Anket hakkında 

Anket, dört Avrupa ülkesinden toplam 4.400 katılımcıyla gerçekleştirildi. Katılımcı dağılımı: 16-65 yaş arası yaklaşık 1,100 İspanyol, 16-70 yaş arası 1,100 İtalyan, 16-75 yaş arası 1.100 İngiliz ve 16-75 yaş arası 1,100 Alman. Anket 29 Mayıs ile 1 Haziran 2020 arasında uygulandı ve katılımcıların çeşitli ifadeleri ne düzeyde onayladıklarına, ayrıca sosyal mesafe kuralları uygulanmadan önce ve sonra davranışlarının nasıl değiştiğine odaklanıldı. Veriler, toplam nüfusun meta verileri (yaş, cinsiyet, bölge, eğitim durumu, iş durumu ve aile durumu) ile orantılı olarak eşleştirildi. Ayrıca, verileri değerlendirilen tüm katılımcılar bir Advers Durum Takibini (ürünlerle ilgili herhangi bir sorunun anonim olarak üreticilere iletilmesi) kabul ettiler.

GSK Tüketici Sağlığı hakkında: Küresel ölçekte bir ilaç ve Tüketici Sağlığı şirketi olan GSK, bilimin öncülüğünde insanların daha fazlasını yapabilmesine, daha iyi hissetmesine ve daha uzun yaşamasına yardımcı olma misyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin faaliyetleri, beşeri tıbbı ürünler, aşılar ve tüketici sağlığı ürünleri olmak üzere üç iş kategorisinde yürütülüyor. 

Dünyanın en büyük tüketici sağlığı şirketlerinden biri olan GSK Tüketici Sağlığı, ürün yelpazesinde Sensodyne, Voltaren, parodontax, Panadol, Corega (Polident) ve Otrivin gibi en sevilen sağlık markalarından birçoğunu barındırıyor. Dünya çapında 100'den fazla ülkede satılan bu markaların başarısı, bilimle desteklenen kalite tutkumuzu gösteriyor. Her gün eczanelerden, marketlerden veya online mağazalardan alışveriş yaparken önce bizi seçen milyonlarca insanın gerçek istekleri ve ihtiyaçları bu ürünlere ilham kaynağı oluyor. Daha fazla bilgi için: www.gsk.comKaynak: Emine Nur Özçelik