"Giresun ve İlçelerinde Asker uğurlamaları yasaklandı"

1330

Asker Uğurlama ile ilgili olarak 2020/243 Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı

GİRESUN İLİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

Karar No: 050.01.03-57

Karar Tarihi : 09 / 07 /2020

Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 09/ 07 / 2020 tarihinde Vali Vekili Mehmet Fikret ÇAVUŞ Başkanlığında Valilik Makamında toplanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 salgınını pandemi olarak ilan etmiş ve ülkemizde hızlı reaksiyon göstermiş olup, ülke genelinde seri tedbirlerin alınması gerekli olmuştur. Bu nedenle ilimiz için İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizce,

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Öte yandan son zamanlarda başta fizikî mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Asker uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske attığı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına İçişleri Bakanlığının 07.07.2020 tarih ve 89780865-153-E.10889 sayılı genelgesi doğrultusunda,

1. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,

2. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dâhil) katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine,

3. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fizikî mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütnamenin alınmasına,

4- Askerlik şubelerince askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili kaymakamlıklara bildirilmesine,

5- Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idarî yada adlî işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildiri

***************

Düğünlerle ile ilgili olarak 2020/244 Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı

GİRESUN İLİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

Karar No: 050.01.03-58

Karar Tarihi:10/07/2020

Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 10/07/2020 tarihinde Vali Vekili Mehmet Fikret ÇAVUŞ Başkanlığında Valilik Makamında toplanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 salgınını pandemi olarak ilan etmiş ve ülkemizde hızlı reaksiyon göstermiş olup, ülke genelinde seri tedbirlerin alınması gerekli olmuştur. Bu nedenle ilimiz için İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizce, Düğünlerde Uygulanacak Tedbirler Hakkında, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24 Haziran 2020 tarih ve 10116 sayılı genelgesi ile düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmış ve düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde uyulması gereken esaslar belirtilmiştir. Buna rağmen bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmektedir.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24.06.2020 tarih ve 10116 sayılı genelgesine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun düğünlerde uygulanacak tedbirler hakkında almış olduğu 25.06.2020 tarih ve 49 sayılı kararda belirtilen hususlara uygun hareket edilmesi kaydıyla; Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde ve her iki etkinlik arasında 2 saat olacak şekilde en erken başlangıç saatinin 13:00–17:00 ve en geç bitiş saatinin 19:00 – 23:00 arası olarak belirlenmesine, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına.

Alman kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.Giriş: 10 Temmuz 2020 | Güncelleme: 10 Temmuz 2020 | Okunma: 1330


Kaynak:
Bu karekodu kullanarak haberi telefonunuzda görebilir ve paylaşabilirsiniz.