Çepni Kurultayı Sonuç Bildirgesi Açıklandı
Giresun Belediyesinin himayesi altında Türk Ocağı Giresun Şubesi tarafından Giresunda düzenlenen 1.Çepni Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı.
Çepni Kurultayı Sonuç Bildirgesi Açıklandı0
  • Bu haber 360 kez okundu.
  • Giriş Tarihi: 2013-07-01
Türkiye’de ki 7 Üniversite’den Akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı Çalıştay’da, Anadolu’da ki Türk fetihleri ve bu fetihlerin ardından Anadolu’da ki Türk iskanlarının değerlendirilmesi ve Çepni Türklerinin kültür, sanat, edebiyat, ticaretteki günümüz hayatına katkılarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştı.
3 başlık altında toplanan sonuç bildirisinde; Giresun un maddi ve manevi kültür envanterinin tespit edilmesi, bu envanter verilerine göre modern Giresun Çepni Etnografya Müzesi oluşturulması, Çepniler hakkında bilgi bulunduran tahrir defterlerinin çalışılması, Güvenç Abdal çalışmalarının yapılması, Çepni göçleri ve göç yolları, Türkiye ve Türkiye dışında yayılma alanlarını gösteren çalışmalar yapılması ve haritalar üzerinde işlenmesi, Osmanlı hakimiyeti başlamadan önce Doğu Karadeniz de hakim nüfusun Türk olduğunu ve bunların çoğunun Çepni ve diğer boylardan geldiğini gösteren çalışmalar yapılması, Çepnilerin hangi bölgelerde ağırlıklı olarak hangi mesleklerle meşgul oldukları ve ekonomik etkinlikleri konulu araştırma ve değerlendirmelerin yapılması, Çepni gençlerin geçmiş ve gelecek algıları konusunda anketler hazırlanıp değerlendirmelerin yapılması konusunda bilimsel çalışma yapılması tavsiye edildi.
Bunun yanı sıra Çepnilerle ilgili olarak yapılan çalışmaların siyasallaşmasına ve istismarına izin verilmemesi ve etkinliğinin kurumsallaşması sonuç bildirgesinde karar altına alınan diğer konular oldu.
Haber Kaynağı: Can Demir
Haber Etiketleri: Çepni Kurultayı Sonuç Bildirgesi,
HarsitUser 3 / 10 360 4

FACEBOOK ÜZERİNDEN YORUMLA


ligler

HAVA DURUMU


GIRESUN
Pide Salonu