Vadi'nin Medya Penceresi
  • 06 Aralık 2019 Cuma

Doğankent Tarım ve Orman müdürlüğü Hayvancılık Destekleri

Doğankent Tarım ve Orman müdürlüğünden hayvancılık destekleri devam etmektedir.

Doğankent Tarım ve Orman müdürlüğü Hayvancılık Destekleri

Doğankent Tarım ve Orman ilçe müdürlüğü, 20.11.2019 tarih ve 30954 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2019 yılı hayvancılık destekleri uygulama tebliği (2019/54’inde açıklanan hayvancılık desteklerine ilişkin usul ve esaslara göre;

Bozağı desteklemeleri birinci dönem başvuruları 31/12/2019 tarihine kadar, ikinci dönem başvurular ise 01/04/2020-15/6/2020 tarihleri arasında yapılır. Soy kütüğüne kayıtlı destek alacaklar damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri  üzerinden; her hangi bir birliğe üye olmayanlar ise doğrudan ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

Arılı kovan desteklemelerine başvuru yapmak isteyen arıcılar ise bağlı bulundukları birliklere başvurarak AKS’den alınan destekleme başvuru dilekçesini  üye oldukları yetiştirici/üretici örgütüne bilgilerinin doğruluğunu beyan ederek  onaylatır. Arıcılar, onaylı başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne 20/12/2019 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.