• Vadi'nin Medya Penceresi

17 Şubat 2019 Pazar

Emek is ticaret
SON HABERLER

Giresun Üniversitesinin 11. kuruluş yıldönümü


  • 17 Mart 2017 Cuma
Giresun Üniversitesinin 11. kuruluş yıldönümü
Giresun Üniversitesinin 11. kuruluş yıldönümü

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet COŞKUN'un 11.Kuruluş Yıldönümü konuşma metinleri

Sayın Kamu Başdenetçimiz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanım ve Muhterem hanımefendi, Sayın valim, Sayın milletvekillerim, Sayın Bölge Komutanım, Sayın Başsavcım ve değerli protokol, Siyasi partilerin değerli temsilcileri, Değerli misafirler, basınımızın kıymetli temsilcileri, Üniversitemizin değerli akademik ve idari personeli, Öğretim elemanı arkadaşlarım, Ülkemizin gururu, geleceğimizin umudu sevgili öğrenciler…
Giresun Üniversitesinin 11. Kuruluş yıldönümü programına hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.
    Öncelikle, Üniversitemizin kuruluş aşamasından itibaren bu güne kadar  büyük emekleri olanBaşbakan yardımcımız Sayın Nurettin Canikli başta olmak üzere üniversitemizin kuruluşundan bu günlere gelmesinde katkı sağlayanSayın Valimize, Sayın milletvekillerimize, üniversitemizin ilmerkezindeki ve ilçelerdeki birimlerine ayni ve nakdi yardımda bulunan, okul binalarımızı yaptıran işadamlarımıza teşekkür ediyor, Giresun Üniversitesi adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca yoğun programına rağmen bizleri kırmayıp davetimizi kabul eden ve "2023'e Doğru Yeni Türkiye Vizyonu"başlıklı bir konferans sunmak üzere Üniversitemize teşrif eden Sayın Kamu Başdenetçimiz ve CB Başdanışmanımız Sayın Şeref Malkoç' a da teşekkürü bir borç bilirim.
   Değerli konuklar, Bilim filozofları bilgiyi hem bir erdem hem de bir güç olarak tanımlamaktadırlar. Evet, bilgi en önemli güçtür.Üniversiteler ise bu gücün üretim merkezidir. Türkiye’nin 21. yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedeflere ulaşmasında üniversitelerimiz önemli bir rol oynayacaktır. Gerek ülkemizin küresel güç olma, gerekse de 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için nitelikli insan gücü yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Zira, bilgi toplumunun önünü açan, özgür ve eleştirel düşüncenin, sorgulama ve araştırmanın, yenilikçi ve yaratıcı enerjinin ana kaynağı üniversitelerdir. Günümüzde nitelikli insan kaynağı ve bilimsel bilgi gereksinmesinin artışına koşut olarak üniversitelerin değeri de artmaktadır. Dünyanın yakın tarihi, bölgesel ve uluslararası güç olma yolunda olağanüstü gelişme gösteren ülkelerin bu başarılarında en büyük payın yükseköğretime yaptıkları iddialı yatırımlar olduğu açıkça görülebilir.
    Bu bağlamda mensubu ve rektörü olmaktan gurur duyduğum Giresun Üniversitesi de kurulduğu günden itibaren ilimizin kültürel, ekonomik, bilimsel alanda gelişmesine ciddi katkılar yapmış bir bilim yuvasıdır.
Halen üniversitemizde; 3 Enstitü, 13 Fakülte, 6 Yüksek Okul, 12 Meslek Yüksek Okulu ve 18 araştırma merkezi bulunmaktadır.  Üniversitemizde yaklaşık 15000 ön lisans, 14000 lisans ve 1500'ü lisansüstü olmak üzere yaklaşık 31000 öğrencimiz okumaktadır. Bu öğrencilerimizin yaklaşık 20.000 i Giresun merkezdeki Gazipaşa ve Güre yerleşkelerinde eğitim görmektedir.
Üniversitemizde Öğretim elemanı olarak ise, Profesör: 53, Doç.:  59, Yrd. Doç: 298, Öğr.Gör:   244, Okutman : 34, Araştırma görevlisi: 148 (97 ÖYPli), Uzman:  11 olmak üzere toplam 847 akademik personel ve 409  idari personel bulunmaktadır. Ayrıca, toplamda yaklaşık 30 ülkeden 900 Uluslararası öğrencimizle Üniversitemiz ilimizin dünyaya açılan kapısı konumundadır.
    Bir yandan üniversitemizi fiziki imkânlar bakımından iyileştirmeye çalışırken diğer yandan asıl işimiz olan bilim üretmeyi tüm birimlerimize yaymanın gayretiiçindeyiz.
     Bu yıl Bilimsel Araştırma Projeleri için ayırdığımız bütçe bir önceki yıla göreyaklaşık olarak 4 kat artmıştır.Buna bağlı olarak gururla belirtmeliyim ki; Üniversitemiz geçen ay Web-of-Metrics de üç basamak yükselişimizden sonra devlet üniversiteleri sıralamasında  da son bir yılda 63. sıradan 30. sıraya yükselmiştir. Bu yükseliş trendinin önümüzdeki yıllarda çok daha yukarılara tırmanacağına dair inancımız tamdır.
     Üniversitelerin görevi sadece bilgiyi üretmek değil, onun bir bölümünü sanayiye, ekonomiye ve iş dünyasının imkanlarına sunmaktır. Teoriden pratiğe aktarılan bilgi yani üretime transfer edilen bilgi,buluş, gelişme, kalkınma ve dünya ile rekabet etmek demektir. Bu konuda şehir ve Üniversite arasındaki ilişkiyi canlı tutacak bir Platform kurduk. Bir tür fahri mütevelli heyetti olarak faaliyet gösteren GÜKİP ilk olarak turizm konusunda çalışmalar yapmayı kararlaştırmıştır. Ayrıca ilimize bir teknoloji transfer merkezi kurmak istiyoruz. Öyle ümit ediyorum ki 2018 içinde bu da gerçekleşecektir.
    Öğrencilerimizi araştırmaya yöneltmek, alanlarıyla ilgili üretime ve yeni projelere yönlendirmek için onların çalışma mekanlarını ve sosyal alanlarını artırma çalışması başlattık. Bu bağlamda gelecek öğretim yılında yerleşkemizde öğrencilerin kullanacağı bir gençlik merkezi oluşturma hazırlıklarına başladık.
    Son bir yıl içinde Üniversitemizde bir çok diğer etkinliğin yanında,Uluslararasıİşletme Sempozyumu,Çevre  Sempozyumu, Darbeler ve Tepkiler Sempozyumu,Hocalı Sempozyumu ve Kadın Sempozyumu yapılmıştır. 11- 12 Mayıs 2017 tarihinde de -yaklaşık bir buçuk ay sonra- yapılacak Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar sempozyumununhazırlıkları tamamlanmıştır.Altı ay sonra,19-20 Ekim 2017 de yapılacak UluslararasıKaradeniz Sempozyumunun çalışmaları devam etmektedir. Üniversitemiz birimlerinin ve personelimizin üstün gayreti ile gerçekleşen bu etkinlikler kitaplaşarak araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Mayıs ayında ise Giresunlu işadamları ile yapacağımız tanıtım ve istihdam fuarında, ilimizin ve ülkemizin ekonomik imkanlarını dünyaya sunacak çalışmalar yapmayı planlıyoruz.
    Tıp fakültemizin daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla hem öğrencilerimizin yetişmesi hem de il dışına giden hastalarımızın tedavilerinin ilimizde yapılmasını sağlamak üzere Sağlık bakanlığı ile birimlerimizi veimkanlarımızıortak kullanıma açtık.Tıp fakültesi morfoloji binamızı aksu bölgesinde yapımına başlanan araştırma hastanenin yanına alarak üç yıl sonra daha güzel imkanları ilimize kazandırmanın çalışması içindeyiz. Bu çalışmalar esnasında Başbakan yardımcımız sayın Nureddin Canikli’nin ve Valimiz Sayın Hasan Karahan’ın  ve Sayın vekillerimizin destekleri bizleri daha fazla çalışmaya sevk etti.Kendilerine bu vesile ile tekrar şükranlarımı sunuyorum.
    Giresun Üniversitesinin kuruluşunun 11. sene-i devriyesini kutladığımız bu günde  Öğretim elemanlarımızdan gençlerimizi daha özgüven sahibi olarak yetiştirmelerini, öğrendiklerini kullanılır hale getirmelerine yardımcı olmalarını istiyorum. Türkiyemizin dünya ile rekabetinde en önemli kaynağımız olan gençlerimizi dünya ile yarışacak seviyede ufuk sahibi olarak hazırlamalarını rica ediyorum.Devletimizin sağladığı imkanlar her gün daha da artmaktadır. Bu yatırımın bedeli olarak  ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine  çıkarma hedefinde Giresun Üniversitesinin de  olduğunu göstermeliyiz.
    Öğrencilerimizdendegelecek günlere ait hedeflerini belirleyip kendilerine sunulan imkanların karşılığı olarak daha çok çalışmalarını rica ediyorum. Beklentimiz sizlerin arasından geleceğin bilim insanlarının çıkmasıdır.
Büyük hedeflerle kendinize ailenize ve ülkenize faydalı gençler olmanızı istiyoruz.
Sayın Başkanım, değerli misafirler,  Giresun Üniversitesinin11. Kuruluş yıl dönümünü programında bizleri onurlandırdığınız için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Daha güzel günlerde tekrar buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla...
Rertörün Cübbe Giyinme Konuşması
    Çok kıymetli protokol, muhterem hanımefendiler beyefendiler, Değerli Akademisyenler, Bugün burada, Üniversitemizin kuruluşunun 11. sene-i devriyesinde, akademik hayatta kat edilen yolun bir simgesi haline gelmiş olan binişlerinizi giyme töreninde, öncelikle sizleri kutluyor, yeni akademik unvanlarınızın ve kariyerlerinizin sizlere, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.
    Bilim insanı olmak, çok uzun süren zahmetli, ama istekli bir çabayı gerektirmektedir. Aslında insanlığın uzun tarihi ile kıyaslandığında, bilimin, bilimsel düşünce geleneğinin ve bilimsel kurumsallaşmanın nispeten yeni bir atılım olduğu söylenebilir. Nesnel dünyaya ve bu dünyada yer alan olgulara ilişkin tarafsız gözlem, sistematik deney, zihinsel çıkarım ve metodolojik düşünsel faaliyetler “bilim” olarak adlandırılmaktadır. Bu anlamda doğayı yine doğanın içindekilerle anlama çabası olan bilimin amacı,doğanın yapısı ve temel yasaların bilgisine ulaşmaktır.
    İnsanın varoluşundan beri, bilgiye ulaşma mücadelesi sürmektedir. Çağlar boyunca kadim dönemlerden, günümüzün post moderndönemine kadar süregelen bilgiye ulaşma mücadelesinde, “bilgin” veya “bilge insan” olmak ve bu anlamda “âlim” olmak hep yüceltilmiştir. Ancak sanayi sonrası dönemde ticari kapitalizmin gelişmesi; kadim dönemlerden kalma “bilge insan” modeli gibi, feodal dönemin aşırı değer biçilmiş ahlâk anlayışını da yıpratmıştır. Artık eski çağların bilgeliğinin yerini maalesef bilginlik almıştır. Daniel Ortega Gasset; "Modern zamanın bilim adamlarıyla ortaçağın kölelerini birbirine benzetir. Yaptıkları işin ahlaki sonucunu düşünmeden, entellektüel kaygılar taşımadan sürekli bilgi üreten bu insanların, bilgiyi erdem olarak gören anlayıştan bilgiyi bir güç olarak gören anlayışa koşut olarak ortaya çıktığını söyler. Platon ise “bilgin, bilmeye âşık olduğu için bilgin olur” der.  Oysa bilgili olmak için, böyle bir aşk ve çile deneyimine gerek duyulmaz. Bilgi sahibi olmak, bilgi uğruna ömür adamayı gerektirmez. Oysa gerçek bir bilgin, bilgisine ömrünü adamıştır. Diğer taraftan bilgin ile bilge arasındaki farkınsa, bilginin kimin için edinildiği ile ilgili olduğunda saklı olduğu iddia edilmiştir.  Bilgin, bilmek için öğrenir, bilginin amacı bilgiye ulaşmaktır. Bilge ise, başkaları adına öğrenir, başkalarını aydınlatmak için bilgiye ulaşma aşkı yaşar. Bu nedenle Fichte, “bilge en sağlam bilgiye, en derin bilgiye sahip olmak zorundadır. Bir bilge için yanlış yapmak, yanlış kılavuzluk etmektir ve buna asla hakkı yoktur” der.
    Bilge, bilgisini başkaları adına kullanan kimsedir, ama bunu yapmasını ondan kimse istememiştir.  Günümüzde bazı düşünce kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kurumlar “bilgin” yetiştirme projeleri yürütmektedirler.
Ancak bu bilginlerin bilgeleşebileceği ortamlar kurulamamıştır. Şüphesiz üniversiteler, en önemli “bilgin” yetiştirme ve bilgi üretme kurumlarıdır, ama üniversitelerin görevi bununla sınırlı değildir, üniversiteler bilginlerinin bir kısmını bilgeleştirecekmucizeyi başarmalı, dünyayı bilge bilginlerle de donatabilmelidir. Schopenhauer ise bilge insanı kendi ışığını yayan güneşe, bilgini ise güneşin ışığını yansıtan aya benzetir.
    Değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirler, Geçen ay Web-of-Metrics de üç basamak yükselişimizden sonra devlet üniversiteleri sıralamasında da son bir yılda 63. sıradan 30. sıraya yükseldiğimizi gururla açıklamak istiyorum. Bu yükseliş trendi vegenç üniversitemizin şu anda içinde bulunduğu Türkiye ve dünya üniversiteleri arasındaki yeri önümüzdeki yıllarda çok daha yukarılara taşıyacağına ve, bilginlerin ve hatta bilgelerin, önümüzdeki on yıllar içinde üniversitemizde daha da artacağına duyduğum inancı belirtmek istiyor, bu uğurda gece-gündüz demeden çalışacağımızı da vurgulamak istiyorum.
Gerçek Aydınlar ve Bilge Bilginler olmanız dileğiyle sizleri tekrar kutluyorum. Nice 11 yıllara....

Okunma: 668 | Kaynak: Seyfi Göktekin

Haber Editörü: Seyit Güvendi | Güncelleme: 17 Mart 2017 Cuma

Haber Etiketleri: Giresun Üniversitesinin 11. kuruluş yıldönümü, aramalar

HABERİ FACEBOOK ÜZERİNDEN YORUMLA

EN SON HABERLER

HARŞIT VADİSİ FACEBOOK

HABER DERECE

HarsitUser / 10 668 8